İsmail Tufan


Tazelenme Üniversitesi’nin İzleri

Çınar Kırşehir Gazetesi Köşe Yazarı


Akademisyen bir hocam ile sohbet ederken, söz 60+ Tazelenme Üniversitesine geldi. Hocamız bu duyduklarımdan sonra, belki gerekli bir çalışma olabilir derken, aslında bu konuda anlatılanları çok da önemsemediğini hissetim. Sözlerini çok da ciddiye almaya gerek yoktur. Böylesi durumlarla karşılaşınca, bir köşeye çekilip üzülmek anlamsızdır. Hocamıza sormadan başladığımız çalışma başarılı bir şekilde yürüyor. Önemli olan yaptığınız çalışmadan yarar görenlerin ne söyledikleridir. Gerisi hikâye ve boştur. Yaşlılara yönelik eğitim çalışmalarını küçümseyenler, sanki gereksiz ve önemsiz gibi görenler, kendilerine ilk önce eğitime ne kadar değer biçtiklerini sormalıdırlar. Bir taraftan yaşlıların saygıdeğer olduklarını söyleyenler, diğer taraftan onların çocuksu, aklen biraz vidası gevşek olduklarına da inandıklarını ima ederler.  

Nüfusumuzda sayıları hızla artan yaşlılardan ötürü çocuksuz, akli vidaları gevşek bir toplum mu ortaya çıkacaktır, sorusunu da akla getiren bu saçma sapan tutumun rafa kaldırılması gerekmektedir. Unutmayalım: Dünya genel olarak 60 ve üzeri yaştaki kişiler tarafından idare ediliyor.

Ülkemizde yaşlılara eğitim olanağını ilk defa 60+Tazelenme Üniversitesi sunmuştur. Önce küçümsendi, sonra alay edildi, şimdi de taklitleri mantar gibi birer birer ortaya çıkıyor. Biz ise Gerontolojide yaşadığımız aynı süreci şimdi 60+Tazelenme Üniversitesi sürecinde yaşıyoruz ve bunu ibretle takip ediyoruz ve “yola gelen adamlara” seviniyoruz. Evet, bunları çoğu “erkektir”, zamanla adam da olacaklar!

60+Tazelenme Üniversitesi’ni organizasyon kavramı altında ele alabiliriz. Öte yandan psikoloji ile kesişim alanları da vardır. Bu da 60+Tazelenme Üniversitesini hem Organizasyon Öğretisi hem de Organizasyon Psikolojisi kapsamında değerlendirebileceğimizi gösteriyor.

Çünkü 60+Tazelenme Üniversitesi, bir organizasyonda olması gereken tüm bileşenleri bünyesinde taşıyor: Sistemik özellikler, sosyal alan aidiyeti, amaç ve hedefleri ve spesifik bir organizatorik yapısıyla, organizasyon kavramını hakkediyor. Biz onu yaşlı yetişkin eğitiminin organizasyonu olarak da tanımlıyoruz. 

Modern Psikoloji, ampirik bilimdir. Onun alt kolu olan Organizasyon Psikolojisi, 60+Tazelenme Üniversitesi’ni değerlendirmede kullandığımız teorik bir alanı ifade ediyor.  Tıbbın ve Sosyolojinin yanı sıra Psikoloji ile sıkı iş birliği içinde olan Gerontoloji de, ampirik sosyal bilimler gibi bilgiye ampirik sosyal bilimlerin genel yöntemleriyle ulaşmaktadır.

Bilim insanları, organizasyonları oluşturmada, bunlarla ilgili araştırmaları planlama ve bulguları sistematikleştirmede teorik kavramlardan yararlanılması konusunda hemfikirdir. Biz de 60+Tazelenme Üniversitesi’ni hayata geçirmeden önce, bunlarla ilgili “ödevlerimizi” yerine getirdik. Büyük olasılıkla 60+Tazelenme Üniversitesi’nin yazdığı başarı hikayesinde bunun rolü çok büyüktür. Öğrencilerimizin, 60 ve üzeri yaştaki, akli vidaları gevşememiş, gençlere taş çıkartacak derece zeki olan yaşlılarımızın, 60+Tazelenme Üniversitesi’ne memnuniyetle gelmeleri tesadüf değildir.

Her organizasyongibi, 60+ Tazelenme Üniversitesi de bir sosyal sitemdir, bununiçin iş paylaşımı yapılandırılmaktadır ve sisteme ait insanların eylemleri, araçları kullanımı ve enformasyonları işleme koymaları, bunlara yönelik amaç ve hedefler,60+Tazelenme Üniversitesini kendi alanında (yaşlı yetişkin eğitimi) emsalsiz bir organizasyon yapmıştır.

Sistem ve karar teorilerinin tezleriyleolan bağlantıları, gerçekte birbirinin alternatifi olmayan bu kuramların çizdikleri ortak çerçevede girişimlerini sürdüren 60+Tazelenme Üniversitesi, terminolojik, yorumsal ve entegratiffonksiyonlarının yanı sıra, yaşlılıkta eğitim olarak tanımladığı problemin çözümü ve bununla ilgili kararlarındakullandığı karar mantığı, pragmatik ve davranış açıklama fonksiyonlarıyla ilişkilidir. 60+Tazelenme Üniversitesinin hedefleri (organize hedefleri), araçları (organizatorik enstrümantal değişkenler) ve etki edilemeyen kısıtlayıcı koşulların organizasyonuile kendisini takip edecek örnekleri beklemektedir.