Hatice Şimşek


Start Up Hakkında

Çınar Kırşehir Gazetesi Köşe YazarıSon yıllarda adından çok sık bahsedilen start up kavramı 2010 yılında Amerika’nın silikon vadisinde teknoloji ve yazılımı hedef alan anlayışı ile anılmaya başlanmış sonrasında tüm dünyaya yayılarak bir iş modeli akımı olarak karşımıza çıkmıştır. 
Start up bir başlangıç yapmak ya da girişimcilik olarak Türkçe ’de ifade bulsa da girişimcilikten ayrılan yönleri bulunmaktadır. Birçok tanımla açıklanabilen start up, genel olarak belli ihtiyaçları karşılayarak, sorunların çözümü için teknolojiyi kullanan ve sunan, farklı ve çok geniş kitleye hitap eden sürekliliğe ve gelişime açık girişim fikirlerine verilen addır. Kavramın mutabık kalınan en geniş hedefi dünyaya açılması ve büyük ülkelerde kendine yer bulması ve büyüme yeteneğidir. Örneğin hayatımızın her alanında yaygın kullandığımız WhatsApp uygulamasının kurucusu Jan Koum üzerinden yıllar geçse de kendilerini halen start up şirketi olarak gördüklerini bunu da hızlı bir şekilde yenilikçi ve gelişimci kararlar alarak uygulamaya koydukları için gerçekleştirdiklerini, dünyanın her yerinde aktif kullanılıyor olmalarını da buna bağladıklarını ifade etmekteler. Öyle ki iki kişi yapılan görüntülü ve sesli görüşmeler pandemi süreciyle birlikte daha fazla insanın aynı anda bağlanabilmesi için şu an 8 kişi ile sağlanabiliyor. 
Start Up Sayılabilmek İçin…
Her yeni firma start up olmadığı gibi, 10 yılı aşkın bir firma da start up olarak kabul edilemez. Dolayısıyla şirketlerin start up olarak kabul edilmesi için genç ve yeni kurulmuş olması şart değildir. Yaştan ziyade firmaların tam anlamıyla durmaksızın, belli bir ivmeyle büyümesi, sınır tanımaksızın genişlemesi start up mantığını açıklar. Start up firması yerel bir işletme olarak kalamaz, dünyaya açılmalı ve teknolojiyi çok iyi kullanarak yeni bir hizmet sunmalıdır. İşte bu noktada sunulan fikir girişimcilikten doğar, dönüm noktası ise kendini sürekli geliştirmesi teknolojiyi kullanarak çağa ve nüfusun yapısına uygun çözümler sunmasıdır. 
Yeni bir iş modeli olan start up finans teknolojilerinden satış pazarlama alanına dek birçok sektörle yakından ilintilidir. Kullanıcı ihtiyaçlarını çok doğru şekilde analiz eden girişimciler bunları kolayca para getiren evrensel fikirlere dönüştürebiliyor. Bu anlamda kilit noktalar, işlevsellik, süreklilik ve yaratıcı fikirlerdir. 
Bir start up ın başarılı olabilmesi için 
*Büyüme ve süreklilik hedeflemeli
*Etkili bir ekip ile çalışılmalı
*Geniş kitlelere ulaşmalı
*Teknoloji odaklı olmalı
*Yenilikçi ve yaratıcı olmalı

Bilginin güçlü kılması ve potansiyele dönüştürülerek global düzeyde uygulanabilmesi çağımızın değerli anahtarıdır. Bu noktada inovatif düşünme refleksi ve bilgiyi ortaya koymak start up ı başlatmanın altın kuralı olarak kabul ediliyor. 
Start Up ve Girişimcilik Arasındaki Farklar
Girişimcilik dünya, start up evren olarak düşünülebilir. Yaşadığınız kentte kafe açmanız basit bir girişimcilik örneğidir, oysa start up da sonsuzluğa uzanan bir potansiyel hakimdir. Gelişimin, yeniliğin ucu bucağı yoktur, insan yaşadığı sürece farklı ve çok geniş ihtiyaçlar doğabilir. Neredeyse her kolaylığı sağlamak mümkün, yazılımcılar arka planda harıl harıl uygulamalar yaparken, beslendikleri noktalar teknoloji ve ihtiyaçlardır. Bugün bindiğimiz aracın sunduğu hizmet “bunu da mı düşünmüşler ve yapmışlar zaten ben böyle bir eksiklik hissetmiştim” dedirtebiliyor ve ihtiyacınızı karşılıyorsa bu hem güzel bir haber hem de daha gidilecek çok yolun olduğunu gösterir. Çünkü ihtiyaçlar gün geçtikçe farklı şekilde artar. 
Start up yerelle ilgilenmez, odağını dünya piyasasına çevirir. Girişimcilik fikirleri genellikle daha önce denenmiş ya da yakın fikirlerden esinlenilmiş, o bölgede olmayan, ihtiyaç olarak hissedilen iş fikirlerinden oluşur. Start up da ise özgünlük hakimdir ki proje uygulandığında teknolojik bir şaşkınlık ifadesi vermesi gerekir. Genel bir kitle için çok önemli bir ihtiyaç giderilmeli, evrensel bir probleme çözüm bulmalıdır. Bu ihtiyaç durmaksızın gelişme gösterdiğinden sistem de kendini senkronize ederek yenilemelidir.
Start Up Projeleri Neden Değerli?
Tüm çevrelerce bilinir ve görünür olmak, çok tercih edilmek, beğenilmek, teknoloji odaklı olmak, durmadan gelişmek, yenilikler sunmak, hayatı kolaylaştırmak, pratiklik kazandırmak, önemli eksiklikleri gidermek, daha iyi şartlar sunarak bağlılık yaratmak ve bu eksende ürünler sunabilmek, ürünlerin satış, pazarlama ve tutundurma aşamasının kusursuz ilerlemesini sağlar. Çok insana ulaşarak satış yapmak ise ciroyu artırır. Parlak fikirler doğru kurgulandığında beraberinde başarı ve kazanç getirir.
Dünya’nın Başarılı Start Up Projeleri
Ülkemizde kullanıma yer bulamasa da UBER dünyada araç sahiplerinin kendisine gelir elde etmesi, müşterilerinin ise şoför bilgisi, mesafe ve ücret bilgisini online görüntüleyebiliyor olması ile güvenli kullanım sağlamaktadır. 
Xiaomi uygun fiyatlı ancak iyi özelliklere sahip telefonları ile öne çıkıyor. Çin’in ve dünyanın en değerli start up şirketlerinden olan xiaomi, sadece cep telefonu değil birçok teknolojik cihaz da üretmektedir. 
Airbnb kısa dönemli ev kiralamak için kurulan bir uygulamadır. Ev sahibi ile evi ya da odayı kiralamak isteyen kişiyi direkt bir araya getiren sistemde, ev sahibi odasını ya da evini geçici süre kiraya vererek gelir elde etmektedir. Birkaç günlüğüne ziyarette bulunan kişiler için idealdir.
2 GB ya kadar ücretsiz depolama hakkı sunan bulut tabanlı Dropbox, bilgisayar harici akıllı telefonlar için de kullanılabilir bir uygulama olduğundan bugün 25 mio insan tarafından kullanılıyor.  
Türkiye’de En Başarılı Start Up Projeleri
Insider sistemi ile bir müşterinin 7 gün içindeki ürünleri satın alma eğilimleri hesaplanır. Bu raporlar 30 günlük olarak incelenerek, her gün için yeni satın alınma rekoru belirlenir. Bu şekilde müşterilerin ürünleri satın alma eğilimleri raporlanarak ürün satışı konusunda artış sağlanmış olur.
Paraşüt sistemi fatura takibi, cari hesap takibi, gelir gider takibi, raporlama, E-fatura, online tahsilat, stok takibi gibi birçok alanda şirketlere yardımcı olmaktadır.
Nazım Salur’un projesi olan Getir uygulaması İOS ve Android telefonlar üzerinden sipariş verilerek istenilen ürünlerin kapıya kadar getirilmesi hizmetini veriyor.
Start Up ve Melek Yatırımcı Arasındaki İlişki
Start Up projesi denilince karşılaştığımız bir diğer kavram melek yatırımcıdır. Melek yatırımcı, henüz yolun başında olan girişimci işletmelere yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri ve gelişmeleri için sermaye (fon) sağlayan kişilerdir. Melek yatırımcılar yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelere kuruluşlarının erken döneminde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipidir. Bir nevi mentörlük ve networking desteği de denilebilecek bu kavramda melek yatırımcı inandığı start up projesine sadece maddi destek sağlamaz, bu zamana kadar elde ettiği sektörel ve mesleki bilgi, birikim, deneyimi ve çevresini açarak da destek olmaktadır.
Ülkemizde “Bireysel Katılım Yatırımcısı” olarak bilinen melek yatırımcı, uluslararası literatürde “angel investor” “business angel” olarak anılmaktadır. Sadece gerçek kişiler melek yatırımcı olabilmektedir. 
Türkiye’de melek yatırımcılık faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın öncülüğünde çıkarılan en temel mevzuat olan melek yatırımcılığa ilişkin yönetmeliğin orijinal adı da “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” dir.