Zeynep
21.08.2020 10:20:35
Kanayan bir yaraya parmak basmışsınız. Adaletsizliklere, hukuksuzluklara kılıf kalmadı. Kaleminize sağlık...


Misafir Kalemler


KİŞİNİN  AYNASIDIR  İŞİ

Çınar Kırşehir Gazetesi Köşe Yazarı- Emin SALMAN


   İnsan belleği siliktir bazı olaylar ve durumlar için. Ancak genellikle pragmatik bir anlayışa ve özelliğe sahiptir.

             Makyavelist yaklaşımlar, günü kurtarma ve hamasi nutuklarla kitleleri uyutma politikacıların genel argümanıdır.Hamasi edebi nutuklar ve masallar; günü birlik yaşayan,derinliğine bir dünya görüşüne  ve bilinçli bir değerlendirme  süzgecine ulaşmamış yığınlar için çekicidir. Çünkü onların duygu dünyasını oluşturmaktadır. Ayrıca lafazanlıklar diyarında  dolaşan ancak hiçbir derinliği olmayan politikacı onlar için ilginç ve çekici bir kişiliktir. Gücün ve otoritenin temsilcisi olan politikacı,korunmaya muhtaç kitleler için bir korunaktır.Çok konuşarak aslında verdiği mesajlarla bilinç altına uysal, uyumlu yığınlar topluluğu yaratılmasını amaçlar.Yarattığı sorunlar yumağının küçücük bir ilmeğini çözüme kavuşturduğunda  kurtarıcı edasıyla caka satarak böbürlenir. Zaman ve mekanın sonsuz geçmiş karanlığında umutları tüketen ve kendileri tükenen politikacıların isimsiz mezar taşlarının sayısız örnekleriyle doludur,tarih.

           Politikacının her konuda konuşma hakkının sırrını çözebilmiş değilim.Ancak, nedendir bilinmez birbirinin tekrarı sözcükler ve tümcelerle karıştırdıkları kafalarla bilinçsiz,amaçsız kitleleri manipüle etme sanatının inceliklerini sergilerken çok mahirler.İş bilir ve iş bitirici rol kendilerine çok yakışıyor.

           Amacım; kimseyi rencide etmek,aşağılamak ve yığınların nezdinde küçük düşürmek değildir.Tespitlerimin tamamen kişisel düşüncelerim olduğunun bilinmesini isterim.Ancak, yaşamın ve yaşananların bana öğrettiklerinden hafızama kayıtlı olanlarından yola çıkarak tahliller yapmaya çalışıyorum.Düşüncelerimi benimseme veya karşı olma hakkına sahipsiniz.

           İnsan yaşamı en kutsal değerimdir.İnsanın en büyük gücünün düşünce ve ifade özgürlüğünde gizli olduğuna inanırım.Hiç bir otoritenin düşünceyi engelleme, sorgulama, yasaklama, mahkum etme hakkına sahip olmaması gerektiğini düşünürüm. Mevcut siyasal sistemin düşünceleri ve ideolojisi bana o kadar uzaklar ki! Ancak,hangi koşulda olsun benimsemediğim dünya görüşlerini özgürce ifade haklarını sonuna kadar savunurum.

          Politikacıların düşüncelerimizin sınırını yasalarla da olsa çizme hakkı olamaz.Çünkü; zaman ve mekanla doğrudan bağlantılı olduğu için belirlenen sınırların ahlakiliği bir süre sonra kendiliğinden sorgulanmak zorunda kalır.

          Popülizmi temel ilke olarak benimseyen ilkesiz politikacılar insanlara yaşamı zehir etmektedirler.Şirketlerin, holdinglerin, tekellerin pazarlamacısı rolünden başka önemli bir işlevleri olmayan politikacılar, bizi gözetlemekten geri kalmazlar.Bundan dolayı politikacılar benim için hep  itici olmuşlardır.Zerrecik güven duymuyorum onlara.Uzak olsunlar benden…

          Beni asıl ürküten ; kapalı kapılar ardında, gizli ibareli zarflarda, sır ucubesi gerekçesiyle  kilitli kasalarda geleceğimizin belirlendiği kağıtlarda ve kayıtlarda yazılı olanlardır.Vicdani ve ahlaki bir rahatsızlık duyuyorum.Toplumların geleceğinin egemen gücün bir memur olmaktan başka bir işlevi olmayan politikacılar tarafından belirlenmesi bir trajedidir. Yapılanların hukuki olduğunu söyleyebilirsiniz.Ancak, ahlakiliği bence sorgulanmalıdır.Tarihsel süreç içerisinde bütün egemenlik biçimlerinin kendilerine özgü bir hukukları vardı.Krallıkların, derebeyliklerin, imparatorlukların, diktatörlüklerin… hepsinin hukukları vardı.Ancak bu onları meşrulaştırmaz, insanileştirmez, ahlakileştirmez. Ve aklamaz. Faşizmin de,teokrasini de hukukları var. Bu durum o sistemleri ahlakileştirir mi? Kanın, kıyımların, katliamların da hukuki gerekçeleri vardır, Bu yapılanlara haklılık kazandırır mı?

 

 

        Bize çok uzak olan kansız ve göz yaşsız bir yaşam benim ütopyamdır. Biliyorum bu ütopyanın  gezegenimizi ne zaman uğrayacağı bilinmez.İnsanlaştığımız bir dünyanın yaratılması için şimdilik umutlar dilemekten öteye elimden bir şey gelmemesi de benim yürek yaramdır.

 

 

                                                                                                      EMİN   SALMAN