Muhammed Emin Hekimhan


Hatasız Kimse Var MI

Çınar Kırşehir Gazetesi Köşe Yazarı


HATASIZ KİMSE VAR MI?

 

İstanbul Fatihi Sultan Mehmet kardeş katlini uygulamaya koyan ve bu konuda ilk fetvayı alarak uygulayan padişahtır. Bu Fetva Osmanlı Devletinin son yıllarında kaldırılmıştır. Kardeş katlinin caiz olduğu yolundaki fetva padişah ve şehzadeler için yasaklanmıştır. Bu fetva devam etseydi yüce sultan dedikleri 2. Abdulhamid katledilmiş olur ve devletin başına geçemezdi. Böyle olsaydı birilerinin 2. Abdulhamit’ten bahsetmeleri veya onu örnek aldıklarını iddia etmeleri de mümkün olamayacaktı. Demek ki Fatih de olsa her padişahın hatalı fetvaları veya uygulamaları olabilir. Her hangi bir padişahın hatasızlığını savunmak mümkün değildir. Bize düşen doğrularını savunmak olmalı ancak hatalarından da ders almayı bilmeliyiz.

2. Abdulhamit’i öve öve bitiremeyenler onu tahttan indiren darbecilerin içinde Mehmet Akif Ersoy’un da olduğun bilmezler. İstiklal Marşı’mızın yazarının aşırıya varan şekilde sevilmesi ve övülmesi de hatalıdır. Hatasız kul yoktur. Unutmayın. Hatasızlık yüce Allah’ın zat-i sıfatıdır.

İstibdada ilişkin Mehmet Akif şiirlerinden bir parça

O birkaç hayme halkından cihangîrâne bir devlet Çıkarmış, bir zaman dünyâyı lerzân eylemiş millet;

Zaman gelsin de görsün böyle dünyâlar kadar zillet,

Otuz üç yıl devam etsin, başından gitmesin nekbet...

Bu bir ibrettir amma olmayaydık böyle biz ibret!

 

Biz Allah’ın kuluyuz. Böyle hataları olan her hangi bir beşerin kulu değiliz ve olamayız da.