Mehmet KAHVECİOĞLU


Muhâbetnâme Var Her Bestesinde (Bestekâr)


Mefâ' îlün/ Mefâ' îlün/ Fe' ûlün
 
Muhâbetnâme var her bestesinde;
Yeşermiş gonca güldür Bestekârlar...
Nezâket âteşin parlar sesinde;
Onulmaz derde dildir Bestekârlar...
 
Gönül gönlünde tasvîrin karârdır,
Güzel sînende her nâğmen bahârdır,
Nişânın şarkılardan âşikârdır,
Hüzünden huzra yoldur Bestekârlar...
 
Gelip, gitmem yanından, sen ki cânsın,
Karanfil, gül, sihirbâz, dilsitânsın,
Usûlün güçlü, yol yordam bilensin,
Ritimden meşke koldur Bestekârlar...
 
Akordun, armonin şarkında kandır,
Bu aşkın şânı her şeyden yamândır,
Konuşsun mızrabın dinlet, inandır,
Açılmış gonca güldür Bestekârlar...
Onulmaz derde dildir Bestekârlar...