Konuralp USTA


İstiklal Marşını ve Akif?i Anlamak


Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Milletlerin tarihinde olağanüstü durumların yaşandığı zamanlar  vardır.Bu tarihi zaman içinde devlet adamı,komutan,şair…sıfatına haiz bazı önder ruhlu şahsiyetler, yol gösterici/yön gösterici liderlik sergilerler.Kadim tarihimizde  bu manada  simalar var olagelmiştir. İstiklal mücadelesinin verildiği dönemlerde , yaşanan hadiseler yerli ve milli değerlerle mücehhez olan sanatçıların kaleme aldığı eserler  vasıtasıyla,halde ve  istikbaldeki nesillere moral ve motivasyon kaynağı olmuştur.Kadim şiir geleneğimizde kaleme alınan manzumeleri bu perspektifin ışığında mütalaa ettiğimizde,vuku bulan hadiselerin perde arkasına dair malumat sahibi olmak mümkün.Mukaddes değerleri,milli birlik ve beraberliği üstün tutan şairlerimiz “şairleri haykırmayan bir milletin sevenleri toprak olmuş öksüz bir çocuk gibi” olacağı anlayışından hareketle verilen mücadelenin büyüklüğünü şiirlerinde dile getirerek milletimize ve medeniyetimize olan vefa borcunu,sorumluluk duygusu içinde  ifa etmişlerdir.Muhteşem şiirler, zor zamanlarda kudretli şairlerin kaleminde vücut bulur.O şiirler duygu ve düşüncelere tercüman olmanın yanı sıra  bir milli mutabakat metnidir aynı zamanda.İstiklal Marşı bu Manada her mısraında engin bir vatan sevgisinin,kahramanlığın,milletimizi istikbalde bir arada tutacak anlayışın enfes bir şekilde anlatıldığı bir destandır.Her söyleyişimizde ve  dinleyişimizde, o günleri hatırlayarak bugünleri anlarız.Korku nedir bilmeyen şanlı  milletimizi esir etme  sevdasına kapılan haçlı zihniyetinin palikarya sürüleri, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan  Anadolu’ya hücum etmişlerdi.Garbın afakını saran çelik zırhlı duvarın karşısında iman dolu göğsünü siper eden milletimiz,netice itibariyle tarihimizdeki muhteşem zaferler halkasına bir yenisini eklemiştir.Akabinde vücut bulan İstiklal Marşımız, kadim medeniyetimizin genetik kodlarını dikkatlere sunan milli bir mutabakatın mücessem halidir.İstiklal Marşı beyaz bir sayfadır, kimliğimizdir, davamızdır, büyük destanımızdır, vazgeçmemektir, milletimizin diriliş sesidir, kutlu zaferimizin paha biçilmez madalyasıdır, sonsuzluk marşıdır, istiklalimizin mührüdür.Medeniyetimizin ruh kökü, İstiklal Marşımızın mana derinliğinde ifadesini bulmuştur.
            12 Mart 1921’de TBMM tarafından millî marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, inancı, umudu, cesareti, amaçları, his dünyası ile doğrudan milletin ruh, kimlik ve karakterini ,ifade etmektedir.İstiklal Marşımız ,milli birlik ve beraberliğimizi,mukaddes değerlerimizi  samimi ve harikulade bir üslupla  kelimelerin mana derinliğinde vücut bulmuştur.İstiklal Marşı, ruh haritamızı, millet kimliğimizi, millî duruş ve duygularımızı en güzel bir şekilde ifade etmenin yanı sıra sadece bir dönemin değil, dünden bugüne,bugünden yarına milletimizin tarihî varoluş, temel  ilke ve iddialarını da ihtiva etmektedir.
            Mehmet Akif Ersoy,  İstiklal Marşı başta olmak üzere, birçok şiirinde ,Asımın neslinin ruh dünyasını ateşli bir maneviyatla harekete geçirmiştir.  İstiklal Marşı, en  namüsait şartlarda bile dirilişin,mücadele azmiyle şahlanan tarihsel ruhun,milli benliğin emperyalizme, esarete karşı koyma inancının, kararlılığının ifadesidir. İstiklal Marşı, imanın, inanç kardeşliğinin haksızlığa, esarete, tahakküme boyun eğmeyecek, teslim olmayacak birlik ve direniş yemini, kurtuluşun/kuruluşun en geniş mutabakat metni, destansı bir varoluş manifestosudur.
            Akif’in, ‘Allah bir daha yazdırmasın’ dediği İstiklal Marşı,küresel emperyalistlere karşı verilmiş istiklal mücadelesini diri/dirençli kılan ruhla  yazılmıştır.”Kökü mazide olan ati  olma” nın sırrı ,kararlı/azimli   ve  diri olmada gizlidir.
           Her bir mısraında şahadete koşan yiğitlerin cesareti,bir hilal uğruna batan güneşlerin kahramanlığını anlatan İstiklal Marşında, güncelliğini/canlılığını muhafaza  eden  kavramlar/terimler, millî fikir ve idealimizin istikametini ortaya koymaktadır.
İman ilkemizi, hürriyet aşkımızı her daim diri tutan/tutacak olan İstiklal Marşımızın,mesajını çocuklarımıza/gençlerimize çok iyi kavratmamız hayati öneme sahiptir.İstiklal harbinde ne ölçüde hayati olduğunu kavradığımız bu duygu,düşünce ve aidiyetin önemini, 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı verilen millî direniş vesilesiyle  bir kez daha idrak etme fırsatını bulduk.
            Asım’ın Nesli olarak, İstiklal Marşı’nı ve Akif’i iyi anlamalı, istiklal meşalesini bilgiyle, ilimle,hikmetle,eğitimle,erdem ve güzel ahlakla,gelecek kuşaklara aktarmak/öğretmek/kavratmak   tarihi bir misyonumuzdur.
            İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî marş olarak kabul edilişinin 98. yılında, şehitlerimizi ve Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yâd ediyorum.