Şenol DÖNMEZ


Kut`ül Amare (Unutturulan Zafer)


               Osmanlı Ordusu'nun unutturulan, Kut'ül  Amâre  zaferinin hikâyesi…
               Osmanlı Ordusu, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birçok cephede hazin ve destanlaşan  mücadeleler vermiştir. 
En hareketli ve kanlı savaş hatlarından bir tanesi de Irak Cephesi'dir. 
Osmanlı Ordusu'nun kahramanca mücadele verdiği gerek İngilizlerle, gerekse isyan eden Arap aşiretlerle ve de yoklukla çetin mücadelesinin zaferidir, Kut'ül    Amâre.
              İngilizler, Osmanlı Devleti'ni güneyden sıkıştırmak, petrol boru hatlarına sahip olmak  ve de  iç karışıklar içindeki Rusya'ya yardım götürmek nedeniyle Irak cephesini açmışlardır.
Bu cephe de savaş Kut'ül Amâre ve Selma-ı Pak Hattı'nda aylarca devam etmiştir.  
Osmanlı İmparatorluğunun Cihad-ı Ekber ilan etmesinin pek etkili olmaması, Arap aşiretlerinin Osmanlıyı sırtından vurmaları İngilizlerin elini kuvvetlendirmiştir.
              20 Nisan 1915'te Irak cephe kumandanı olan Albay Nurettin Beyin büyük mücadelesi tarihin altın sayfalarında yerini almaktadır. 
Enver Paşa'nın İngiliz destekçisi İbn Suud aşiretine gönderdiği , 'Allah aşkına sözümüzü dinleyip dostumuzu ağlatıp, düşmanımızı güldürecek ahvalden uzak durunuz.' 
Talimatı da işe yaramamıştır.Bağdatı ele geçirme hevesinde olan İngilizleri Selma-ı Pak hattında ki Osmanılı askerlerinin kahramanca mücadelesi durdurmuştur.Bu cephede İngiliz birliklerinde savaşan Hintli Müslümanların sayısı azımsanmayacak kadar  çoktu.
Bu Müslümanların kimlerle  savaştıklarının farkına varabilmeleri için beyannameler bastırılıp onlara ulaştırılmaya çalışılıyordu, evet Osmanlı askerlerinin civanmert çalışmaları neticesinde Hintli bir kısım Müslümanlar İngilizlerden koparak Osmanlı saflarına geçmiştir.
               Noel 'i Bağdatta kutlamak isteyen emperyalist güçler,saldırıya geçmişlerdi, fakat Rusların kuzeyden ilerleyememesi vede askerlerimizin kutlu mücadelesi nedeniyle Kut'ül Amâre de sıkışmışlardır.
Defalarca yarmayı düşündükleri kuşatmayı bir türlü kaldıramadılar.
            19  Nisan 1916 da 6.ordu kumandanlığına getirilen Enver Paşa nın küçük amcası Halil Paşa , Kut'ül Amâre de sıkışan General                         Townshend'ten sivillerin tahliyesini istemiştir ama İngiliz general şehirdeki sivilleri kendilerine kalkan olarak kullanmışlardır.
             Şehirde erzakın bitmesiyle İngiliz general askerlerinin yeteri iaşesi kalmaması nedeniyle tahliyeyi kabul etmiştir.
             29 Nisan 1916 da imzalanan protokolle Binbaşı Nazmi bey komutasındaki 3.piyade Alayı şehre girdi.
             Osmanlı bayrağını şehirde tekrar dalgalandırdılar.
            Halil paşa,Miralay Kazım Karabekir ile birlikte esir alınan Townshend'i ziyaret ettiler.
             Ziyaret  esnasında kılıç ve silahını elleri titreyerek Halil paşa ya teslim etmek istedi,Halil paşa acziyet içindeki bu İngiliz generaline                    'Bunlar şimdiye kadar sizindi bundan sonra da sizin olacak' diyerek tarihi bir ders vermiştir.
             İngilizlerin imajı Çanakkaleden sonra birkez daha yine Osmanlı cengaverleri tarafından bozulmuştur.
             Bu pek bilinmeyen  büyük zaferimiz Türk milletinin emperyalist ve yağmacı düşünceye verdiği kahramanca bir cevap olarak ebediyen yaşayacaktır.   
                Bu kahramanlık destanı 'Plevne'nin bir eşi ve Çanakkale'nin bir zeyli olarak tarihe geçmiştir.