Erol TUNÇEL


Jerusalem=Kudüs


            İsrail oğullarına başkent ilan edilmesi çok eski bir amacın yerine getirilme isteğidir. Kudüs=Musa Peygamberden Süleyman’ın mabedinin yapılması ve depremle yıkılıp bir duvarının kalması ile ağlama duvarı olarak tüm Yahudilerin ve Siyonistlerin dua yeridir. Museviliğin anlam bulduğu yerdir. İbrahim Peygambere ve de Hazreti Adem’e kadar kutsal kabul edilir.
            Hıristiyanların Peygamberi İsa Peygamberin çarmıha gerildiği ve oradan semaya yükseldiği yerdir. Hazreti Muhammed’in Burak denilen hayvanla semaya yükseldiği yerdir. Dolayısı ile Hazreti Adem’den, Hazreti Muhammed’e kadar tüm peygamberlerin Allah katına yükseldiği yer olarak dinen inanılır.
Buralar kutsal hilâldir ve çok eski medeniyetin doğduğu yerdir. Nil Vadisi’nden başlar, Anadolu’da yay çizer, Mezopotamya’yı meydana getirir. İsrailoğullarının kendilerine Allah tarafından vaat edildiğine dinsel inançtır. İsrail bayrağı işte bunu temsil eder. Bayrağın üstünde ve altında kalın mavi çizginin Nil Nehri'ni ve diğer alt çizgi şerit Fırat Nehri'ni temsil eder. Ortadaki yıldız Yahudi toprağının temsilcisidir. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan başlayan Fırat Nehri'nde Basra Körfezi ve Nil Nehri'nden Kızıldeniz'e kadarki geniş alan, vaat edilmiş topraktır. Buna inananı da pek çoktur. Çok da kararlıdırlar. Gizli örgütler halindedir. Acıma asla olmaz. Kim bunlar? Masonlar, Siyonistlerdir. Bunlara bağlı olan Hıristiyan Siyonistler olan Evangelistler, Moon Tarikatı, Türkiye Yahudilerinde Bilderbergler. Müslüman Siyonistler. 15 Temmuz 2016’da gördük. Devlet içine sızanlar, Genelkurmayın yaveri kadar olabilenler. Daha hâlâ da gizli olarak varlar. Suikastlar her ne kadar Gıladyo dense de ilüminatinin çok gizli cinayeti ile Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi değerli bir çok insanımızın cinayetleri, bunlara aittir.
           ABD ve AB’nin Türkiye,  Suriye, Irak, İran gibi ilkelere karşı tutumu. Buraların işgalindeki amaç tek elden yönetilmenin Allah tarafından emredildiği inancıdır. Bu inanç çok eski olmasına rağmen hâlâ tazedir. Çünkü Allah tarafından seçildiklerine ve geri tüm insanlarınsa bunlara köle oldukları inancı içindedirler.
ABD buralardaki askeri varlığından asla vazgeçmeyecektir. Kürt Devleti kurma amacı da budur. Onlara göre köleliği kabul etmiş Kürt Devleti istemektedirler.
          ABD’de dikilen rehber taşında yedi buçuk milyar insan yok edilecek ve beş yüz bin insanda, insan soyunu devam ettirecektir. Hiçbir Müslüman ülkenin elinde yer üstü, yer altı değer olamaz. Hiçbir Müslüman devletin sınırı olamaz. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırını ve Lozan Antlaşması'nı ABD de kabul etmedi; hâlâ da etmiyor.
         Emperyalizm olarak dünya halklarına saldırı, baskı, ölüm acı her şey her şey karşısında! Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk, Rusya’da Lenin, Çin’de Mao ve Amerika’da Bolivar Fidel Kastro- Che Guevera (ÇE) Şave 2 durdular ve savaştılar. Şimdi savaş da hâlâ devam etmektedir. Dünyadan da tamamen silinmedikçe, dünya insanlığı huzur bulamaz.
         Pilot  Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş Paşa’nın tespit ettiği Adana’daki İncirlik Üssü'ndeki 50 adet geliştirilmiş ABD Atom Bombası Türkiye’ye karşı kullanılmak içindir.