Soner ARISOY


Delilin Var mı?


         Bu yazımızda kendi fikri düşüncelerime yer vermeden sizlerle bir kıssa paylaşacağım. Bilmem, azdan çok anlar mısınız? Evet...
         "Hz. Ali 'nin (r.a.) soyundan olan fakir bir kadın vardı. Bu kadıncağızın bir tane kız çocuğu vardı. Kadın son derece fakirdi. Bu kadın Semerkand'ta bulunan bir mescide yerleşti. Sonra kızına yiyecek temin edebilmek için yardım istemek üzere dışarı çıktı. Yolda Semerkand şehrinin valisi ile karşılaştı. Kadıncağız valiye, Hz. Ali'nin soyundan geldiğini söyledi ve durumunu anlatarak bir günlük yiyeceklerini temin etmesini rica etti. Vali ona şöyle dedi:
         -Hz. Ali'nin soyundan geldiğine bir delilin var mı? (Seni tanıyan birisini göster.)
         -Ben bu beldenin yabancısıyım. Beni burada kimse tanımaz.
Bunun üzerine vali kadınla ilgilenmedi ve yardımda bulunmadı. Kadın beldedeki bir mecusinin yanına gitti ve halini anlatarak kendisine yardımcı olmasını istedi. Mecusi hemen kadının kızına yiyecek ve içecek yolladı. Daha sonra da kadıncağızı kızı ile birlikte bir yere yerleştirdi.
         Akşam olunca vali şöyle bir rüya gördü:
         "Sanki kıyamet kopmuştu. Rasulullah'ın (s.a.v.) yanında sancağı vardı. Rasulullah'ın (s.a.v) yanında bir de yeşil zümrütten yapılmış bir köşk vardı. Vali, Rasulullah'a şöyle sordu:
         - Ey Allah'ın Rasulü! Bu köşk kimindir?
         -Mü'min ve müvahhidin yani Allah'ın varlığına ve birliğine inanan kimsenindir.
         -Ey Allah'ın Rasulü! Ben de Mü'min ve müvahhidim!
         -Mü'min ve müvahhid olduğuna dair delilin var mı?
         Vali uyandı. Aklı başına geldi. Ağlamaya ve elini yüzüne vurmaya yani ben ne yaptım demeye başladı. Hemen o kadının nerede olduğunu sordu. Kadıncağızın Mecusinin yanında olduğu söylenildi. Vali mecusinin evine gitti. Mecusiye: " Kadın ile kızını benim yanıma ver, onların bakımını ben üstleneyim" dedi. Mecusi kabul etmedi. Vali şöyle dedi:
         -Sana bin dinar vereyim, onları bana ver.
         -Bu söylediğin kesinlikle olmaz. Biz o kadının elinden Müslüman olduk. Üstelik Rasulullah bize, köşkün bize ait olduğunu haber verdi.
         Yani, "boşuna yorulma. Sen hakkını kaybettin. Senin gördüğün rüyanın aynısını bizde gördük" dedi.
         Kıssa burada biter. Duha suresi,9,10 derki: "Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama."
         Vesselam...