Mehmet KURT


Ankara Caddesi`nin Gerçeği


         Bizler Kırşehir’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri olarak, Kırşehir'de yaşanan sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi olaylara daha hassas yaklaşmalıyız.
         Kırşehir Vilayet Binası'nın yer seçimi konusunda Çınar Kırşehir Gazetesi’nin  2 Mart 2016   tarihli sayısında görüşümü ifade eden bir yazı yazmıştım.
         Bu konu ile ilgili görüşümün hâlâ aynı olduğunu belirtip, o günkü yazıda neler yazdığımı siz okurlarımıza hatırlatmak istedim.
ANKARA CADDESİ VE VİLAYET BİNASI
         Şu günlerde Yeni vilayet binası yer seçimi konusunda tartışmaların yaşandığı Kırşehir'de, Ankara Caddesi üzerindeki yıkılan binanın yerine tekrar yeni hizmet binasının yapılması da alternatifler arasında bulunmaktadır. Bu alternatifi güçlü kılan tezlerden bir tanesi de, Cadde üzerindeki iktisadi ve ticari faaliyetlerin azalmasından dolayı esnafın yaşadığı sıkıntılardır. Vilayet hizmet binası tekrar eski yerine yapılırsa bir nebze de olsa esnafın rahatlayacağını düşünenler bulunmakla beraber ben böyle düşünmüyorum.
         Vilayet Binasına resmi işlemlerini halletmeye gelmiş bir insanın, "Gelmişken caddeden de şu eksiğimi alayım" diyeceğini bu cadde üzerinde yaşayan birisi olarak düşünmüyorum. Burada temel problem Ankara Caddesi üzerindeki binaların yaşlarının eski olmasıdır. Betonarme bir binanın ortalama ömrü 50 senedir. Bu sene zarfında binanın hem taşıyıcı konstrüksiyonu yaşlanmakta hem de bina fonksiyonel olarak eskimektedir. Örneklemek gerekirse  yaşı 40-50 arası olan binalarda; binanın cephesi boyunca uzanan ince uzun balkonları görürsünüz (bazıları L şeklinde). Bu balkonlar, binaların faydalı alanlarına (odalara) katılsa daha kullanışlı mekanlar oluşacaktır. Ankara Caddesi boyunca ticari alanlar hep metrekaresi küçük dükkanlardan oluşmaktadır. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek, alanı büyük mağaza olmaya elverişli dükkan sayısı son derece azdır. Bu olumsuzlukta dükkanların işlem hacmini etkilemektedir.
         Ankara Caddesi boyunca binaların yapılış tarihleri 70’li-80’li yıllara denk gelmektedir. Caddede zamanla boş parsellerin dolmasıyla o günün şartlarında yapılan bu binalara alternatif olarak, 90’lı-2000’li yıllarda Terme Caddesi'ndeki binalar yapılmıştır. Günümüzdeki ticaret anlayışına da hitap eder şekilde zeminde yapılan büyük metrekareli dükkanlar ile Terme Caddesi zamanla ön plana çıkarak Ankara Caddesi'ni gölgelemiştir.
         Ankara Caddesi'ndeki binaların günümüz ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmesi zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu fikir uzak gibi görünse de gerekli yasal düzenlemelerle, cadde üzerinde yaşayan hak sahibi insanlar ile toplantılar yapılarak hatta bu caddenin ‘kentsel dönüşüm alanı’ ilan edilmesi ile caddenin durağanlaşması sorununa çözüm getirilmelidir.
         Yeni Vilayet Hizmet Binası, halen yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi ve yapılacak olan ‘Kent Meydanı’ projesiyle entegre olacak şekilde mevcut stadyumun yerine yapılması olumlu olacaktır. Diğer illeri de incelediğimiz zaman genellikle ‘Vilayet Binaları’ o şehrin meydanına bakmaktadır. Bu sebeple, alan büyüklüğü ve teknik altyapı gereksinimleri de değerlendirilerek mevcut stadyum yeri de Vilayet Binası için iddialı alternatiflerden bir tanesidir."