Yıldırım KAYA


AKP Laik ve Bilimsel Eğitimi Yok Ediyor


AKP’nin 15 yıllık karnesine baktığımızda en başarısız olduğu alanlardan biri de eğitim oldu. Yol ve köprü yapmakla övünen hükümet, eğitimi uluslararası alanda son 12 yılın en alt seviyesine taşıdı. 
Başarısızlık, öğrencilerin uluslararası ölçekte “fen”, “matematik” ve “okuma” becerilerinin ölçüldüğü sınavlardan biri olan PISA 2015 sonuçlarına da yansıdı. Türkiye, 70 ülke arasında fende 51'inci, matematikte 48'inci, okumada ise 49'uncu sırada yer aldı.   
Uluslararası alanda elde edilen başarısız sonuçları dikkate almayan hükümet, laik ve bilimsel eğitimi hedef alan yeni bir eğitim müfredatını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin, yeni hazırlanan müfredatla eğitime başlayacağını söyledi.
Bakan Yılmaz, basın mensuplarının,  fizik ve fen kitaplarından “büyük patlama” ve “evrim” konularının çıkartıldığına ilişkin bir soruya,  "Taslağı inceleyin, herkes kendi görüşünü söylesin. Ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz.Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır? Ayrı bir tartışma gerektiriyor" diyerek taslağı savundu.
Bakanlık hazırladığı yeni müfredatta “Pozitivizm” ve “Sekülerizm” kavramlarını “inanç sorunu”  olarak gösteriyor. Seküler yaşamı problemli bir hayat tarzı olarak öğrencilere anlatmaya hazırlanıyor. 
Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye ders programlarında daha az yer verilerek, Cumhuriyetimizin kurucuları unutturulmaya çalışılıyor
“Cihad” konusu “Değerler “ başlığı altında, yeni nesillere aktarılmak isteniyor.
Müfredatta yer alan bilim ve siyaset felsefesi gibi konular kaldırılarak, felsefenin sadece tarihi anlatılıyor.
Felsefe düşünme sanatıdır.
Çağı yakalamak için,
İnsanlık için meraklı nesiller yetiştirmeliyiz.
Yeni nesiller evreni merak etmeli,
Soru sormalı ve sorgulamalı… 
Bilinmeyenin peşinden koşmalı,
Aksi halde sorduğumuz soruların değil, soru soranların arkasından koşmaya devam ederiz.
Görülen o ki,  laik Cumhuriyet eğitimini hedef alan hükümet güdümlü bir sendikanın teklifi doğrultusunda müfredat hazırlamış.  Söz konusu sendika,  “Pozitivist bir bilim anlayışı çerçevesinde modern eğitim sistemi tasarlandı. Aklı ve bilimi kutsayan ve dini aşağılayan pozitivist anlayışı ile insan yetiştirmek hedeflendi” diyerek bilimsel eğitimi hedef almıştı.
Biliyoruz, sizler asla tatmin olmasınız!
Bütün okulları imam hatibe çevirsek,  matematiği, feni, felsefeyi, Cumhuriyet tarihini, tümüyle ders programından çıkartsak…
Bu defa da karma eğitime karşı çıkarsınız.
O da olmadı…
Kız çocukları okutulmasın dersiniz.
Ta ki Laik Cumhuriyeti yıkıp, parçalara ayırana kadar…
Bilimden uzaklaşan toplumlar yok olmaya mahkûmdur.  Çok uzağa gitmeye gerek yok, yakın tarihimize bakın, komşularımıza bakın.  Bilimden, fenden, matematikten uzaklaşan halkların yaşadığı acıyı, ızdırabı görün. 
Tarihin akışını geriye döndüremezsiniz!
Karanlığa karşı aydınlık bir Türkiye’ de yaşayacağımız günler yakın!