Toklumen Köyü Parselasyon Planı Kararı Açıklandı

Özel İdare; Toklumen'de alınan parselasyon kararlarına ilişkin önemli detaylar paylaştı.

    Kırşehir İl Özel İdaresi, resmi internet sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamada Toklumen'de alınan parselasyon kararlarına ilişkin önemli detaylar paylaştı. 
    Kırşehir İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada; "İlimiz Merkez İlçesi Toklumen Köyünde bulunan,187 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu kadastro parselinin oluşturduğu, 187 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu İmar parselleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereğince yapılan Parselasyon Planı, Harita Mühendisi tarafından hazırlanmıştır. İmar Planı kapsamında konut alanı olarak ayrılmıştır. Bahse konu alan tarım dışı kullanım alanı olarak ayrılmıştır. Düzenleme esnasında yoldan ihdas olmuştur. Parselasyon Planı İl çınar Encümeninin 01.10.2020 tarih ve 173 nolu kararı ile onanmıştır. İlimiz Merkez İlçesi Toklumen Köyünde bulunan,130 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu kadastro parselinin oluşturduğu, 130 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu İmar parselleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereğince yapılan üç yüz altmış beş  Parselasyon Planı, Harita Mühendisi tarafından hazırlanmıştır. İmar Planı kapsamında konut alanı olarak ayrılmıştır. Bahse konu alan tarım dışı kullanım alanı olarak ayrılmıştır. Düzenleme esnasında yoldan ihdas olmuştur. Parselasyon Planı İl Encümeninin 24.09.2020 tarih ve 165 nolu kararı ile onanmıştır" şeklinde bilgiler paylaşıldı. 
 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR