TOKİ Kındam'a ticaret merkezi yapacak

TOKİ Kındam'a ticaret merkezi yapacak

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü;  Kırşehir merkezde bulunan Kındam Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 2. Etap 500 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi projesi ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktadı.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, proje tanıtım dosyasının Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelendiğini ve projeye ilişkin ÇED Sürecinin başladığını belirterek şu detayları aktardı: " Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için "100 Bin Sosyal Konut Projesi" lansmanıyla TOKİ tarafından yapılacak olan projelerinden olan Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi, 435 Ada/110-113 parselde “ 2.Etap 500 konut ile 1’er Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” işini kapsamaktadır. Faaliyetin gerçekleştirileceği (ÇED İzin Alanı) alanın yüz ölçümü toplam 153.502 m2’dir. Mahalle kültürünü önceleyen, yatay mimariyi esas alan medeniyete uygun sosyal konut projelerinde talebin çok olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecektir. Ancak gelen tüm taleplere Bakanlık tarafından da yol haritası belirlenecektir. Söz konusu faaliyet, 26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  listesinde, Madde 33- Toplu Konut Projeleri (200 konut ve üzeri) kapsamındadır.

Proje kapsamında planlanan toplu konutlar, inşaat teknolojileri ile en üst seviye teknolojiden faydalanılarak yapılacaktır. Bu nedenle hizmet süresi kullanılacak malzemelerin ortalama ömrüne bağlı olacaktır. Betonarme yapılarda fonksiyonel ömür 50-80 yıl arasında değişiklik göstermektedir. İnşaat tekniği meri mevzuatta yer alan deprem yönetmeliği dikkate alınarak yapılcaktır. Yapının tesisatının fiziki ömrü, yapıldıkları malzemenin fiziki ömrü ile sınırlıdır. Mekanik aksam, beklenen fiziki ömürleri sonunda yenilenecek, diğer tesisatta da gerekli yenilemelere gidilecektir. Bu tür yenileme çalışmaları ile toplu konutların ömrü daha da uzayacaktır. Raporda belirtilmeyen ve yüklenici tarafından sonradan yapımına karar verilen inşaat uygulaması, teknolojik yöntemlerle ilgili gerekli resmi kurum izinleri yüklenici tarafından alınacaktır. İskan aşamasında idari işlerin site yönetimine teslim edilmesi sonrasında vaziyet planı içerisinde yer alan her türlü imalatın sorumluluğu (atık toplama vb.) site yönetimi tarafından sağlanacaktır. Projenin mevcut ekonomik koşullar, mevsi şartlarına göre inşaat sürelerinde değişiklik olabileceği öngörülmektedir. Bu projede inşaat faaliyetlerinin başlaması ve yapılan konutların teslim edilmesi için gerekli süre ortlama 36 ay olarak planlanmıştır. Projenin inşaat döneminde 60 personelin çalıştırılacağı öngörülmektedir. Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kındam Mahallesi, 435 Ada/110-113 parselde “ 2.Etap 500 konut ile 1’er Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” projesinin yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında 500 adet konut, 1 Adet ticaret merkezi ve 1 adet cami yapılacaktır. 58-59 ve 60. Hükümetlerin Acil Eylem Planı’nın Sosyal Politikalar başlığı adı altında; Yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak kentlerdeki gecekondulaşmanın önüne geçilmesi ve mevcut gecekondu alanlarının iyileştirilerekdönüştürülmesi ve geliri düşük vatandaşların kira öder gibi kısa sürede ev sahibi olmalarının sağlanması hedeflenmiştir."

Projenin inşaat aşamasına geçmeden önce ÇED süreci tamamlanacak ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşaat yapım ihalesi yapılarak yüklenici firma belirlenecek ve yüklenici ile yapım sözleşmesi imzalanacaktır. Yüklenici firma bütün projeleri hazırlayacak ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri aldıktan sonra inşaat faaliyetine geçecektir. Yüklenici firma inşaata başlamadan önce arazi uygunluğu, temel hesapları, taşıma gücü, deprem durumu v.b. unsurları dikkate alarak gerekli uygulama projelerini hazırlayacak ve inşaat faaliyetine başlayacaktır. Projenin inşaat sürecinde arazi hazırlığı için fizibilte ve zemin etüt raporları hazırlanmaktadır. Öncelikle arazi üzerine mimari proje ve zemin etüt raporuna uygun olarak mühendisler tarafından hafriyat aplikasyonu oluşturulur. Aplikasyona göre hafriyat işlemi yapılacaktır. Bunun için uygun iş makineleri ile zemin etüt raporuna uygun olarak uygun derinlikte kazı işlemine geçilecektir. Kazı sırasında açığa çıkan hafriyat ilgili belediye ve/veya mülki amirin verdiği izin doğrultusunda hafriyat döküm sahalarına götürülecektir. Kaba inşaat tamamlandıktan sonra mimari proje, elektrik, atıksu, v.b. diğer faaliyetler uygulamaya konulacaktır. Bütün bu aşamalar tamamlandıktan sonra kapı, pencere, ıslak kuru zeminler için ( fayans, seramik, parke) gerekli malzemeler proje alanına getirilerek konutların kullanılır duruma getirilmesi sağlanacaktır."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR