Olumlu gelişmeler doğrultusunda yeni kararlar alındı

      Kırşehir İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanarak koronavirüsle mücadele kapsamında şu karalar alındı:
    “Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 07 sayılı kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar neticesinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.05.2020 tarih ve 39 sayılı kararı ile 18-20 yaş aralığındaki gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Gelinen aşamada alınan tedbirlerle salgının yayılım hızının düşüşe geçmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında  09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususları değerlendirildi. Bu kapsamda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca;
    18 yaş altı çocuklar ve gençlerle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına, Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 07 sayılı kararı ile  sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine; Sınırlama kapsamındaki vatandaşların dışarı çıkabilecekleri saat aralığı dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği ve şehirlerarası seyahatlerine ilişkin Genelge ve kararların yürürlükte olduğu göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına, Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oybirliği ile karar verildi.”
    Öte yandan Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş geçmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) I Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar hizmet verebilmeleri  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31.05.2020 tarih ve 40 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştı. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca; Alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin  saat 24.00'a uzatılmasına; Bu karara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oybirliği ile karar verildi.”


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR