Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükelleflere Müjde!

Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükelleflere müjdeli haber verdi.

  Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükelleflere müjdeli haber verdi.

 Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak açıklamasında; Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerinin ertelendiğini ifade ederek şu detayları aktardı: " 25/1/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 524Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin  tamamen  durdurulmasına  karar  verilen  işyerlerinin bulunduğu  sektörlerde  faaliyette  bulunan  mükelleflerin  213  sayılı  Vergi  Usul Kanununun  mücbir  sebep  hükümlerinden  faydalandırılması  ve  mücbir  sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.Bu  bağlamda,  İçişleri  Bakanlığının  aldığı  tedbirler  kapsamında,  geçici  süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen  sinema  salonu,  kahvehane,  kıraathane,  kır  bahçesi,  internet  kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde  (bu  tarih  dâhil)  başlayıp,  alınan  karar  kapsamında  faaliyetlerine  tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edecektir. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Başkanlığımız sistemlerine yüklenme süresi mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin  ödeme  süreleri  ise  beyanname  verme  süresi  uzatılan  ilk  dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiğiayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır."

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR