Konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlendi

   Kırşehir İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu,  Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanarak konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirlere ilişkin yeni kararlar alındı. Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınandan karalar şu şekilde aktaraıldı:
“Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda ilimizde de salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hakkındaki Genelge"sinde, halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan; otel, motel, kaplıca/termal otelleri, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak söz konusu işyerlerinde alınması gereken önlemler ve tedbirler belirlendi. Bu kapsamda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca;
Otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin Karar ekinde yer alan önlem ve tedbirlere uygun hareket etmesine, İşbu Kararın ekinde yer alan Bakanlık Genelgesi ilişiğindeki tedbir ve önlemlerin sayılan işyerlerine, Ticaret İl Müdürlüğünün koordinesinde ilgili oda, kurum ve kuruluşlarca tebliğ edilmesine, Konaklama tesislerinin (turizm işletme belgeli olanlar hariç) faaliyetlerinin İl Merkezinde Valilikçe  oluşturulacak komisyonlar vasıtasıyla denetlenmesine, Tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  Oy birliği ile karar verilmiştir.” 
Öte yandan Kırşehir İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, başkanlığında toplanarak şu kararlar alındı:
  “Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda ilimizde de salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı Genelgesi ile faaliyetlerine başlayacak olan işyerlerinde alınması gereken önlemler ve tedbirler belirlenmiştir. Bu kapsamda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72.'nci maddeleri uyarınca şehirlerarası yol güzergahları üzerindeki dinlenme tesisleri içerisinde yer alan lokanta, restoran vb. yerlerin kapanış saatleri kurulumuzca değerlendirilmiş olup 24 saat süre ile faaliyetlerini sürdürebilmelerine; oy birliği ile karar verildi.”      
 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR