Konaklama tesisleri için uygulanacak kriterler belli oldu

         Kırşehir'de koronavirüs nedeniyle önlemler devam ederken alınan önlemler başarısında ilk 5 il içine giren Kırşehir'de alınan tedbirler sıkı bir şekilde uygulanırken, son olarak konaklama tesisleri için da COVİT-19 kuralları uygulanacak.

         Kontrollü sosyal hayatın konaklama tesislerinde de sıkı bir şekilde uygulanacağı Kırşehir'de konaklama tesisleri için de önemli kararlar alındı.

         İll Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İbrahim Akın başkanlığında  toplanarak şu kararları aldı: Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.     

        İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.      

        Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.06.2020 tarih 2020/43 nolu Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Tedbirler ve Alınacak Önlemlere ilişkin kararına ek olarak,^1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca,

       “Güvenli Turizm Sertifikası” hususunda; Covid-19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi  mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen Güvenli Turizm Sertifikası’nın, 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınmasının zorunlu tutulmasına, Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı alabilmeleri için 15/7/2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek sertifika almalarının sağlanmasına, Güvenli Turizm Sertifikası alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine, bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi."

 

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR