Kırşehir'in 4 ilçesine OSB teşviği

Resmi Gazete'de yatırım teşvik sistemiyle ilgili bazı değişiklikler yayımlandı.

Resmi Gazete'de yatırım teşvik sistemiyle ilgili bazı değişiklikler yayımlandı.

6 teşvik bölgesindeki iller güncellendi. Belirtilen ilçeler, illere göre 1 alt bölgeden, ilçedeki yatırım OSB'de olacaksa yatırımcı 2 alt bölgeden teşvik alabilecek. İlimizde Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe ve Akçakent güncellenen listede yerini aldı.

Kırşehir'in Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde yatırımlar Organize Sanayi Bölgesi'ne yapıldığı takdirde iki alt bölgeden yatırımcılara teşvik imkanı sağlanacak. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kırşehir'den 4 ilçenin de OSB teşvikinden yararlanacağı yeni karara göre, Türkiye'nin rekabetçi konumunu güçlendirmek ve çevreye saygılı üretimleri desteklemek adına Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağlanan faiz desteğinin üst limiti 1 milyon liradan 1,8 milyon liraya çıkarıldı. Yüksek teknoloji yatırımlarını ülkeye çekebilmek adına yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik kullanılmış komple tesislere faiz desteği sağlandı. Yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda vergi indirimi desteğine alternatif olarak sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek azami oranları artıracak şekilde esnek bir düzenlemeye gidildi. Öncelikli yatırım konusu olarak sayılan ve ülkenin kalkınmasında önemli olduğu düşünülen yatırım konuları için tanımlamalar daha sade, anlaşılır ve kapsayıcı şekilde revize edildi. Ayrıca ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları öncelikli yatırımlar arasına alındı. Katma değeri yüksek ve teknolojik yatırımların artırılması hedefiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre, orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımların da belirli şartları sağlaması kaydıyla 1. bölge desteklerinden faydalandırılacak. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) 2017 çalışması sonucu oluşan il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosuna göre, bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş ilçelere bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlanmak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2021'den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlandı. 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uyumlu olacak şekilde ülke ekonomisinde yarattığı katma değer, ihracat ve istihdam açısından önemli bir yere sahip olan imalat sanayine yönelik yatırımlara ivme kazandırılması amacıyla yatırım harcamaları için sağlanan katma değer vergisi (KDV) iadesiyle vergi indirimi desteğinde uygulanan yatırıma katkı oranları ile vergi indirim oranları ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının oranı artırılmasına yönelik düzenlemenin süresi uzatıldı. Bu sayede yatırımcılar üzerinde KDV yükünün azaltılarak KDV alacağının tekrar finansman olarak yatırım döneminde kullanılmasının sağlanması yoluyla yatırım sürelerinin makul seviyelere çekilmesi ve vergi indirimi desteğinin etkinliğinin artırılarak yatırımcılara ilave finansman kaynağı yaratılması sağlandı. Bu kapsamda 4., 5. ve 6. bölge organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları, İstanbul hariç olmak üzere kenevir, keten, jüt gibi kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımıyla entegre iplik yatırımları ve depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı gibi ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar bölgesel desteklenecek yatırım konuları arasına alındı. Son olarak, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan ve 4. bölge desteklerinden yararlanabilecek ürünlerin tanımında değişikliğe gidilmiş ve desteklenen yatırım konularında kapsamı genişletildi.

Kırşehir'in Akçakent, Çiçekdağı, Boztepe ve Akpınar ilçelerinde sağlanacak olan OSB teşviklerine ilişkin daha detaylı bilgilere Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası resmi internet sayfasından da ulaşılabilinecek.

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR