Kırşehir'de orman yangınları için karar alındı

Kırşehir'de orman yangınlarının yaşanmaması noktasında önemli kararlar alındı. 27.07.2020 tarih ve 12254 sayılı genelgeye istinaden kurulan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu saat 10'da, Vali Yardımcısı Adnan Kayık başkanlığı

Kırşehir için alınan kararlar şu şekilde sıralandı: "İlimiz Merkez İlçe Özbağ 1315 ha. Kındam- Kervansaray 3700.ha. Güzler 170. ha. Saraylar 1533 ha. İsahocalı 485. ha. Karahıdır 573. ha. Sırakaya 817 ha. Çayağzı117. ha. Karakurt 70. ha. Ötüken 450. ha Kent Ormanı 270. ha. Karıncalı1378 ha. Kurtbeli 100. ha. Tepesidelik 28. ha. Akçaağıl 181. ha. Ulupınar 378. ha. Çadırlı 231. ha. Sıdıklı Küçükboğaz 132. ha Olmak üzere 11.928 ha. Ormanlık alan bulunmaktadır. Mewrkezde bulunan ormanlık alanların yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle orman yangınları açısından risk taşıdığı, bu sebeple giriş çıkışların engellenmesine, ilçemizde bulunan ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek( özel mülkiyet konu arazilerde dahil) yerlerde 31.10.2020 tarihine kadar mangal, semaver , ateş yakılmasına, düğün ve benzeri organizasyonlarda yangına sebep olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmasına müsaade edilmemesine, Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı, ot, dal vb.) yakılmasına müsaade edilmemesi avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için belediye ve muhtarlıklar kanalıyla gerekli duyurular yapılmasına, Genel kolluk kuvvetleriyle orman muhafaza memurları ve zabıta ekiplerince düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve vatandaşlara gerekli uyarıların yapılması ve uymayan hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

        


Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor



YAZARLAR