Kırşehir'de maden sahası ihaleye çıkarılacak

       Tesis kurma şartıyla 6 maden sahası verilecekHukuki durumları sona eren 6 adet maden sahası, tesis kurma şartıyla ruhsatlandırılmak üzere ihaleye çıkacak. 

         Hukuki durumları sona eren 6 adet maden sahası, tesis kurma şartıyla ruhsatlandırılmak üzere ihaleye çıkacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), hukuki durumları sona eren 6 adet maden sahasını, uç ürün üretim tesisi kurulması şartıyla ruhsatlandırmak üzere ihaleye çıkaracak. Söz konusu arazilerin bulundukları iller, çıkarılan maden ve yüzölçümleri aşağıdaki gibi listelendi.Kastamonu ve Çankırı: IV. Grup Kuvars, Feldispat; 7.000,24haKırşehir: IV. Grup, Feldispat; 2.134,93haKırklareli ve Tekirdağ: IV. Grup, Bentonit; 4.899,93haMuş ve Erzurum: IV. Grup, Alçıtaşı; 2.925,87haBolu: IV. Grup, Perlit; 8.241,82haAnkara ve Eskişehir: IV. Grup, Sepyolit; 8.550,22ha.İhale şartnamesi için bankaya 1.000 TL şartname bedeli yatırılması gerekecek. Teklif dosyaları, MAPEG’in web sitesinde ilan edilecek olan ihale tarihinde, MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonunda, İhale Komisyonu’na elden teslim edilecek.İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilecek. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanacak. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybedecek. Bu durumda yatırılan ihale bedeli iade edilmeyecek ve ilgili saha yeniden ihale programına alınacak. 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR