Kırşehir'de 194 bin 780 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kırşehir ve ilçelerinde toplam 194 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanacağı aktırılarak şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda Kırşehir’de 01.05.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Kırşehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 194 bin 780 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Kırşehir il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 194 bin 780 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 140 milyon 241 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kırşehir ilimizde en önemli sulama projelerinden birisi Sıddıklı Sulamasıdır. İş kapsamında 49 bin 450 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 27 milyon 49 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kırşehir ilimizde önemli projelerden birisi de Çoğun-Güzler Sulamasıdır. İş kapsamında 35 bin 640 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 19 milyon 495 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR