Kırşehir Milli Eğitimi'nden Önemli Bilgilendirme

Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Oturumlarına Katılan Adaylar ile Sınav Görevlileri ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı.

         Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Oturumlarına Katılan Adaylar ile Sınav Görevlileri ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı.

         Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, e-sınav ve refakatçilere ilişkin de önemli detaylar aktarılarak u ifadelere yer verildi: "Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Bilindiği üzere; koronavirüs salgınının önlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda salgınla mücadele edilebilmesi için bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve konuyla ilgili olarak ilgi Genelge yayınlanmıştır. Bu çerçevede alınan tedbirler arasında 20/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" tedbiri de uygulanacak olup ilgi Genelge'ye göre söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması 20/11/2020 tarihinde saat 20.00'den itibaren başlayacak ve bu süreç yeni bir karar alınıncaya kadar her hafta sonu uygulanmaya devam edecektir. Bahse konu olan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasında bazı kişiler bu kısıtlamadan muaf tutulmuş ve bu kapsamda olan kişiler ilgi Genelge'nin "İstisna Kapsamında Olan Kişiler" başlıklı 5.2. Maddesinde belirtilmiş olup ilgili maddenin "ç" fıkrasında "ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri," hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda; Genel Müdürlüğümüzce e-Sınav merkezlerinde düzenlenmekte olan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınavı, Kalfalık/Ustalık Teorik Elektronik Sınavı ve Amatör Telsizcilik Elektronik Sınavlarına katılacak adaylar ile bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ve bu sınavlarda görevlendirilen sınav görevlileri bu sınavlara aday veya görevli olarak katılacaklarını belgeledikleri takdirde kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde kısıtlamadan muaf sayılacak olup adayların ve görevlilerin herhangi bir hukuki ve idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için; e-Sınav oturumlarında sınava giren adayların sınav giriş belgelerini sınav görevlilerine teslim etmek zorunda olmaları nedeniyle her hafta Cuma günü saat 18.00 ve 19.15'de düzenlenecek sınavlara katılacak adayların ikamet yerlerine dönüşlerinde (her hafta Cuma günü saat 20.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması esnasında ikamet yerine henüz dönememiş adayların) sınava katıldıklarını yetkililere ibraz edebilmesi için Cuma günü sınava girecek adaylara bağlı oldukları kurs/kurum müdürlüğü tarafından çift nüsha halinde (renkli, ıslak imzalı/mühürlü) sınav giriş belgesi çıkartılması (Amatör Telsizcilik sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini internet ortamından çift nüsha olarak çıkaracaklardır) ve adaylara çift nüsha olarak teslim edilmesi ve adayların bu giriş belgelerinden birini sınav sonrasında da ikamet yerine dönene kadar yanında bulundurması, e-Sınav oturumlarına görevli olarak katılan kişilerin görevlendirme belgelerini (sınav görev kartı, görevlendirme onayı ve ekleri ve benzeri diğer belgeler) sınav öncesi, sınav esnasında ve sınav sonrasında da ikamet yerlerine dönene kadar yanında bulundurması gerekmekte olup bu sınavlara katılacak olan adaylar ve görevliler bu belgeleri (sınavlar öncesinde ve sonrasında) yanında bulundurmamaları nedeniyle karşılaşabilecekleri her türlü yaptırım/ceza ve benzeri durumlardan kendileri sorumlu olacaktır."

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR