Kırşehir İl Özel idaresi

T.C.

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

 

 1. İl Özel İdaresine ait, ihtiyaç fazlası aşağıda cinsi, markası, modeli,muhammen bedeli ve geçici teminatıbelirtilen araçlar23/07/2020tarihinde saat 14:00 da2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince “ AÇIK ARTIRMA “ suretiyle yapılacaktır.
 3. Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV,Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleriHariç olup alıcı tarafından karşılanır.
 4. Satışı yapılacak araçlara ait geçmişe dönük Araç Muayene ücretleri alıcıya aittir.(Plakalı araçlar Trafik çekme belgelidir)
 5. İhale Geçici teminatı ilanda belirtilmiş olup, geçici teminat nakit olarak Kırşehir Vakıflar Bankası TR 59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesaba ilanda olduğu gibi,Satış Sıra numarası, plakası veİhale katılımcısının adı belirtilerek yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
 6. İhale il Encümenince İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
 7. İhalesi yapılacak araçlara ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kırşehir İl Özel İdaresi( Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ) görülebilir ve 100,00 TL dosya bedeli karşılığında satın alınabilir.
 8. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar aşağıda bildirilmiştir.
 1. İhaleye katılmak istediğine dair talep dilekçesi, Tebligat adresi (Türkiye’de) yazılmış olmalıdır.
 2. Gerçek Kişiler için ihale tarihinden en fazla 3 ay önce alınmış tasdikli ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler( oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi.) Aslı veya Noter tasdikli sureti olacaktır.
 4. Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortalık sözleşmesi,
 5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname,
 6. Kamu tüzel kişilerinin, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
 7. Şekli şartnamede belirtilen muhammen bedel tutarında geçici teminat,
 8. İhale dokumanı alındı belgesi,

 

 

 

 

 1. İhaleye iştirak edenler Şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır.
 2. İsteklilerin İdarece istenilen belgeler ile geçici teminatlarını bir zarf içinde 23/07/2020 tarihinde saat 12:00 a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 4. Satışı yapılacak araçlar İl Özel İdaresi Makine parkında mevcut durumlarıyla görülebilir.
 5. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir
 6. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

 

İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK İŞ MAKİNASI VE ARAÇ LİSTESİ

 

SATIŞSIRA NO

ARAÇ/MAKİNE ADI

CİNSİ

PLAKA NO

MODEL YILI

FİİLİ DURUMU

MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT TL.

İHALE GÜNÜ VE SAATİ

ŞARTNAME BEDELİ

 
 

1

TÜMOSAN 82/80

Lastik Tekerli Traktör

40 AS 481

1997

Genel bakım istiyor.

21.000,00

2.000,00

23/07/2020Saat14:00

TÜM    ARAÇLAR    İÇİN    TOPLAM    100,00 TL'DIR.

 

2

TÜMOSAN 82/80

Lastik Tekerli Traktör

40 DH 599

1997

Genel bakım istiyor.

21.000,00

2.000,00

23/07/2020Saat 14:00

 

3

MASSEY FERGUSON 276G

Lastik Tekerli Traktör

40 DC 605

2001

Genel bakım istiyor.

32.000,00

3.000,00

23/07/2020Saat 14:00

 

4

STEYR 80/73

Lastik Tekerli Traktör

40 DR 129

1991

Genel bakım istiyor.

15.000,00

1.500,00

23/07/2020Saat 14:00

 

5

MASSEY FERGUSON 265 S

Lastik Tekerli Traktör

40 KE 127

1998

Genel bakım istiyor.

29.000,00

3.000,00

23/07/2020Saat 14:00

 

6

Fiat70/56

Lastik Tekerli Traktör

40 DR 029

1991

Genel bakım istiyor.

24.500,00

2.500,00

23/07/2020Saat 14:00

 

7

Fiat70/57

Lastik Tekerli Traktör

40 KA 134

1991

Genel bakım istiyor.

25.500,00

2.500,00

23/07/2020Saat 14:00

 

8

BAŞAK 6247

Lastik Tekerli Traktör

40 DZ 097

1999

Genel bakım istiyor.

24.500,00

2.500,00

23/07/2020Saat 14:00

 

9

Fiat70/56

Lastik Tekerli Traktör

PLAKASIZ

1991

Genel bakım istiyor.

25.500,00

2.500,00

23/07/2020Saat 14:00

 

10

Fiat70/46

Lastik Tekerli Traktör

PLAKASIZ

1991

Genel bakım istiyor.

25.000,00

2.500,00

23/07/2020Saat 14:00

 

11

BAŞAK 2073

Lastik Tekerli Traktör

PLAKASIZ

1999

Genel bakım istiyor.

19.000,00

2.000,00

23/07/2020Saat 14:00

 

Basın No: 115


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR