Kırşehir için gübreleme rehberi yayımlandı

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü resmi  internet sayfasından açıklama yapıldı

    Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü resmi  internet sayfasından yapılan açıklamaya göre yurdumuz genelinde tarımsal amaçlı olarak kullanılan toprakların fiziksel yapısını iyileştirerek ve kimyasal yapısını düzelterek verim gücünü yükselmek, bitkilere daha iyi bir gelişme ortamı oluşturarak elde edilen ürünlerde kaliteyi artırmak için analizlere dayalı doğru gübrelemeyi sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırşehir için de Gübreleme Rehberi hazırlandığı belirlendi. 
    Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı: "Bitkiler de insanlar ve hayvanlar gibi gelişmeleri için beslenmek zorundadırlar. Bitkiler besinlerinin büyük bir kısmını topraktan kökleriyle alırlar. Toprakta, yetiştirilen bitkilerin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa gübreleme yapılarak toprağa bitki besin maddesi verilmesi gerekir. Genel olarak bütün tarım topraklarında bitki besin maddeleri az veya çok miktarda bulunmaktadır. Bitki besin maddelerinin topraktaki miktarını etkileyen esas faktör ise, insanlar tarafından yapılan uygulamalar olup, bunun en önemli kısmını etkin ve etkili gübreleme oluşturmaktadır. Bitkilerin yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamak için yetiştirildikleri ortamda bu besinlerin mutlaka bulunması gereklidir. İdeal bir gübreleme programı toprak ve yaprak analizlerine dayalı bir gübreleme programıdır. Toprakta eksik olan bitki besin maddelerinin cins ve miktarını tespit ederek gübrelemenin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Özellikle gübreleme çalışmaları sonucu uygulanan gübreye bağlı olarak ürünlerde %50’nin üzerinde verim artışı sağlanabilmektedir. Verim artışı yanı sıra, ürün kalitesi üzerindeki etkisini aynı yıl içerisinde göstermesi nedeniyle analizlere dayalı gübre önerileri daha da önemli hale gelmiştir. Gübreleme basit bir tarımsal girdi ya da uygulama olmayıp, son derece dikkat ve özen isteyen, çok yönlü bilgi gerektiren önemli bir teknik uygulamadır. Gübrelemede başarının birinci koşulu, gübreleme ile bitkinin gelişim periyodu boyunca ihtiyacını karşılayabilmek ve bunu sağlarken çevre ve insan sağlığını da dikkate alarak çevre ile barışık dengeli ve bilinçli bir gübreleme yapmaktır. Unutulmamalıdır ki; UYGUN GÜBRELEME BOL ÜRÜN ve BOL PARA DEMEKTİR. Bitkisel üretimde, amaçlanan verimin ve kalitenin sağlanabilmesi için organik ve inorganik kaynaklardan yararlanılır. 

GÜBRELEMENİN YARARLARI NELERDİR: Toprakların verim gücünü yükselmek ve ürünlerde kaliteyi artırmak, Toprakta verimliliği sürekli sağlayarak, kazancı da sürekli hale getirmek, Toprağın fiziksel yapısını (havalanma, su ve besinleri tutma, ısınma vs.) iyileştirmek ve kimyasal yapısını (besin içeriğini artırarak) düzeltmek, Toprakta mikroorganizma faaliyetini artırarak verimliliğini artırmak, Bitkilere daha iyi bir gelişme ortamı oluşturmak, Topraktan çeşitli şekillerde uzaklaşan besinleri toprağa tekrar kazandırmaktır. Her canlının olduğu gibi bitkilerin de beslenmeye ihtiyaçları vardır. Toprakta mevcut olan besin elementleri her zaman bitkinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmayabilir. Örneğin sürekli tarım yapılan topraklarda besin maddeleri bitki tarafından sömürülerek, yağışlarla yıkanarak veya gaz şeklinde buharlaşarak kaybolmaktadır. Alınan ürünü artırmak için toprakta miktarı azalan besin maddelerinin toprağa yeniden verilmesi şarttır. Eğer verilmezse birim alandan alınan verim ve dolayısıyla elde edilen kazanç da azalacaktır."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR