Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteklenecek

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımları desteklemelerine ilişkin üreticileri bilgilendirdi.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımları desteklemelerine ilişkin üreticileri bilgilendirdi.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada başvuruların alınmaya başladığı ifade edilerek şu detaylar aktarıldı: "21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 2020/25 sayılı Tebliğ ile “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteklemeleri” ne yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlenmiştir.

BAŞVURU YAPILABİLECEK YATIRIM KONULARI:  Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (SebzeMeyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb.), Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar, Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi, El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb.) (sadece kırsal alanda yer alan yatırım başvuruları için), İpek Böceği Yetiştiriciliği,Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır), Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları.

Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler. Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan; Çiftçilerin: Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına Tarım BAĞ-KUR’u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi, Gerçek Kişilerin : Kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,Tüzel Kişilerin : İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, Başvuru ekinde sunacaklardır.

Hibeye Esas Proje Tutarı en az 20.000 TL, en fazla 500.000 TL olabilecektir. 20.000 TL altında olan başvurular kabul üçyüzaltmışbeş edilmeyecektir. Proje bütçesi belirtilen limitin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır. Program bütçeleri KDV hariç hesaplanacak ve Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Uygulama Rehberinin yayımlanması ile başvurular kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruya dair usul ve esaslar, uygulama rehberinde belirtilecektir."

Öte yandan Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile ilgili olarak da bilgiler aktardı. Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklamasında şu detaylara değindi: "21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 2020/24 sayılı Tebliğ ile “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ”ne yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlenmiştir. Başvuru Yapılabilecek Yatırım Konuları: Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu), Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği), Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar; Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları, Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları, Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları, Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar), Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları, Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane çınar Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı), Kanatlı Kesimhane Yatırımları.

Kimler Başvurabilir: Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüm yatırım konularında program bütçeleri KDV hariç hesaplanan rakamlardan oluşmaktadır. Hibeye esas proje tutarları azami miktarları aşağıdaki şekildedir. Yeni yatırımlarda : 3.000.000 TL, Tamamlama yatırımlarında : 2.000.000 TL, Kapasite artırımı yatırımlarında : 1.500.000 TL, Teknoloji yenileme/Modernizasyon yatırımlarında : 1.500.000 TL, Hibeye Esas Proje Tutarı en az 250.000 TL (KDV hariç) olabilecektir. 250.000 TL, altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi belirtilen limitin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır. Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir."

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR