Kaman'a Rüzgar Santrali Kurulacak

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaman'da hayata geçirilecek olan rüzgar türbinleri kurulumu projesine ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı.

Kırşehir Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kaman'da yapılması planlanan Demirli Rüzgar Enerji Santral (30 adet türbin ? 60 mwm/mwe) Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya KIRŞEHİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir" ifadelerine yer verildi.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca şu detaylara değinildi: " Projenin iş akışı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada tesis ünitelerinin oluşturulabilmesi için yapılacak inşaat ve montaj çalışmaları, ikinci aşama ise enerji üretiminin başlayacağı işletme aşaması olacaktır. İnşaat aşamasında yapılacak faaliyetler; ulaşım yollarının yapımı, rüzgar türbinlerinin montajı, şalt sahası ve enerji nakil hatları yapımı çalışmalarını kapsamaktadır.

Hazırlık Aşaması: Projenin inşaat dönemi öncesinde yapılacak işlemleri kapsamaktadır. Bu aşamada üretim lisansı alınması, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları gibi resmi izinlerin alınması ve alanın uygunluğu için yapılması gerekli etüt ve çalışmalar, ÇED Yönetmeliği kapsamındaki işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecidir. İnşaat İşlemleri: Etüt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, şantiye alanı oluşturulması ile başlayacak ve ünitelerin inşası için, kazı dolgu işleri, beton işleri, kalıp demir işleri ile inşaat işlemleri uygulamaları ile gerçekleştirilecektir. Elektromekanik Teçhizat İşlemleri: Ünitelerin mekanik montajlarının yapılacağı aşamadır. Türbin ve generatörler (jeneratör), gibi elektromekanik teçhizatlarının montaj işlemleri gerçekleştirilecektir. Test Aşaması: Ünitelerin çalışma prensibi stabilizesinin tespiti için test işlemlerinin yapılacağı aşamadır. Test sonuçlarının enerji üretimi için uygun olması halinde işletme aşamasına RES ünitelerinde elektrik enerjisi üretimine geçilecektir. Tesisin inşaat-çevre düzenlemesi ve montaj işlemlerinde (inşaat aşamasında) 80 kişi, işletme aşamasında 12 personelin çalışması planlanmaktadır. İnşaat - çevre düzenlemesi - montaj aşamasında 1140 gün boyunca günde 16 saat çalışma yapılacak olup; işletme aşamasında ise günde 24 saat ve yılda 365 gün çalışma yapılacaktır. Tesisin ekonomik ömrü 49 yıl olarak planlanmıştır. Her yıl periyodik bakım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecek olup, gerekli revizeler yaptırılacaktır. Ekonomik ömrünü tamamlayan veya teknolojik gelişmelere bağlı olarak veyahut mevzuatlar çerçevesinde revize edilmesi gereken araç ve ekipmanlar yenilenerek veya bakımları yapılarak tesisin uzun yıllar yöreye ve ülkeye hizmet etmesi planlanmaktadır. Enerji, hayat kalitesini iyileştiren, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan en önemli faktördür. Dünya’da nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşmeye paralel olarak birincil enerji tüketimi de giderek artmaktadır. Nüfus ve gelir artışı, enerji tüketiminin artmasına neden olan temel etkenlerin başında gelmektedir. Yapılan projeksiyonlar, 2030 yılında dünya nüfusunun 8,3 milyara yükseleceğini göstermektedir. Bu durum, 1,3 milyar insana daha enerji arzı sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'nin enerji politikasının temel hedefi, enerji ve tabii kaynakları; verimli, etkin, güvenli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak ve ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin enerji politikasının ana öğeleri; Enerji arzında dışa bağımlılığın azaltılması, Kaynak, güzergah ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanması, Yenilenebilir enerji kaynaklarının azami oranda kullanılması, Çevre üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi, Enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin arttırılması, Enerji verimliliğinin arttırılması, Maliyet zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir olması, Rekabetçi piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesi olarak ifade edilmiştir. Ülkemiz, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı artırma ve sanayi sektörünü uluslararası alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası içindedir. Bu durum, enerji talebinde uzun yıllardır hızlı bir artışı beraberinde getirmektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu eğilimin devam edeceği hesaplanmaktadır. Türkiye’de 1977 yılında kurulu güç 4.772,2 MW iken 2020 yılı itibariyle kurulu güç 90.000 MWh’ın üzerindedir."

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR