Japon Bahçesi Göz Kamaştırıyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Japon Bahçesi sadece Kırşehir ve Türkiye değil yabancı ülkelerdeki vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Japon Bahçesi sadece Kırşehir ve Türkiye değil yabancı ülkelerdeki vatandaşların da dikkatini çekiyor.

                Japon bahçeleri, yalnızca Japonya ile sınırlı kalmayıp dünyanın dört bir yanına yayılan özel dekor ve dizayna sahip, huzur verici park veya bahçe anlayışı dışında birer sanat eserleri olarak nam saldı. Kendine has karakteristik özellikler taşıyan Japon bahçeleri, pek çok farklı tarzda olabiliyor.  Fakat bu sanatsal bahçelerde bodur ve minimal ağaçlar, çay evleri ile köprüler ilk akla gelen değişmeyen parçalar mutlaka bulunduruluyor. çınar üçyüzaltmışbeş Japon İmparatorluğu'nun Heian Dönemi'ne ait bir stil olarak küçük göletlerde kayık gezintilerinin yapıldığı, irili ufaklı tepeciklerden manzara seyredilebilen bahçeler. Bahçe içerisinde yürüyüş yolları, manzaraya çıkan yollarla etkileyici bir şekilde tasarlanıyor. Kaman İlçesi, Çağırkan Beldesi, Kalehöyük kazı evinin yanında bulunmaktadır. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa’nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı yaratmak amacıyla yapıldı.  Kaman Japon bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçedir ve her yıl giderek daha çok ziyaretçi çekmekte. Bilindiği gibi Kalehöyük, Kırşehir ili Kaman ilçesinin 3 km. doğusunda Kaman Kırşehir karayolunun hemen kenarında yer almaktadır. Höyük 280 m çapında 16 m yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğüdür. Höyükte dört yapı katı tespit edilmiştir. Kaman Kalehöyük kazılarını, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi çınar üçyüzaltmışbeş Başkanı ve Kaman Kalehöyük Kazı Heyeti Şeref Başkanı Prens Takahito Mikasa 31 Mayıs 1986 günü başlatmıştır. Dr. Sachihiro Omura başkanlığındaki kazı halen devam etmektedir. Burada yapılan kazılar Kırşehir’in en erken yerleşim tarihine ışık tutmaktadır. En erken yerleşim, erken Bronz çağına tarihlendirilmektir. Höyükte yapılan kazı çalışmalarında, İlk Tunç çağından başlayan ve Osmanlı dönemine kadar devam eden bir iskanın varlığı saptanmıştır. Bu saptama bize; burada yaşayan kültürlerin çevre ile etkileşimini, ilişkilerini ve sanat anlayışını vermektedir.

                Kalehöyük’te M.Ö. II. binde gerçekleşen Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Kaman Kalehöyük buluntularında kendini göstermektedir. Aynı zamanda eski ve geç Hitit, eski ve geç Frig evrelerine ait iskan da mevcuttur. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sur duvarları, büyük taş bloklarının arasına moloz dolgu ile doldurularak yapılmış, üzerleri kerpiç ile inşa edilmiş yapılardır. Yine yapılarda ve yollarda moloz taş ve kerpiç kullanılmıştır.Kısmen tahrip olan Asur Ticaret Kolonileri dönemine ait tabakalar üzerinde araştırmalar devam etmektedir. Zaman içinde oluşan depremler ve meydana gelen yangınlar bazı katmanlara ulaşımı engellemiştir. Demir çağına çınar üçyüzaltmışbeş ait taş döşemeli bir yol, o döneme ışık tutmaktadır. Erken dönemde çok odalı mimariler dikkat çekerken, geç dönemde tek odalı ve bodrumlu yapılar dikkat çekmektedir. Ayrıca, bu bölgede çok sayıda kabın bir arada bulunması dikkat çekicidir. Özellikle, Demir Çağı’na ait siyah renkte bir vazonun burada üretilmediği ve ticari amaçla buraya getirtildiği anlaşılmış, bu da ticaretin o zamandan beri varolduğunun bir kanıtı olarak karşımıza çıkmıştır. Höyüğün kuzey güney doğrultusunda uzanması sonucu, kuzey kısımlarda genelde küçük yapıların ve sur duvarlarının olduğu, güney kısımda ise daha büyük ve merkezi yapıların bulunduğu görülmektedir. Höyükte ortaya çıkarılan 3 katlı yapılar ve büyük taş depolar en zengin dönemlerin Asur Ticaret Kolonileri çağında ve eski Hitit de olduğunu göstermiştir. Her dönemde kullanılan çukurların ve tahıl depolamak için açılan çukurların, mimariyi olumsuz yönde etkilediği ve tahribata yol açtığı anlaşılmıştır. Kazı çalışmaları kuzey ve güney doğrultuda statigrafiyi tespit etmekle başlamış ve höyüğün çınar üçyüzaltmışbeş topografik haritası çıkarılmıştır. Sonrasında Eski Hitit Çağı’na tarihlenen bir yapı açığa çıkarılmış ve bu yapının muazzam boyutlarda olması nedeniyle resmi amaçla yani idari merkez olarak kullanıldığı düşünülmüştür. Kazılar esnasında ortaya çıkarılan 5 adet yuvarlak yapının şehrin ihtiyacını karşılamaya yönelik büyük erzak depoları olduğu, ayrıca direk çukurlarının bulunduğu, bunların üzerinin çatıyla kaplandığı bilinmektedir.

                Dünyanın en büyük Japon bahçesi, Kaman'da Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında Altes Prensi Takahito Mikasa'nın isteğiyle yapıldı. Kalehöyük kazılarını yürüten Japon heyetin, anı olarak Kaman'da inşa ettirdikleri Japon Bahçesi, her mevsim farklı renklere bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR