İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni kararlar alındı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda şu kararlar alındı:

“Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Devletin almış olduğu kararlar doğrultusunda Kırşehir’de  de bazı tedbirler alınmakta. Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;  65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmakta. Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların belirlenecek rutin aralıklarla sokağa çıkmalarına izin verilmesi uygun görüldüğünden, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca;  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 07 no’lu kararı ile Kırşehir’de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 21 no’lu kararı ile  sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine, Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oybirliği ile karar verildi.  


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR