Huder'den Avukatlar İçin Ekonomik Destek Talebi!

Huder Genel Merkezi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına önemli bir metin arz edildi

Huder Genel Merkezi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına önemli bir metin arz edildi. Huder Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre metine ilişkin şu bilgiler aktarıldı: "Konu : COVID-19 Sürecinde Avukatlara Yönelik Ekonomik Destek Talebi Hakkında  27.04.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirler kapsamında yargı faaliyetlerinin (dava, icra, şikayet)bildirim durma sürelerinin)15.06.2020 tarihine kadar uzadığı açıklanmıştır.
Alınan tedbirlerle yayılmasının önüne geçilmeye çalışılan Covid-19 virüsüne karşı mücadelede başarıya ulaşabilmemiz bakımından, meslektaşların ve adliyelerde oluşacak yoğunluk sebebi ile tüm vatandaşların yaşam haklarının göz önüne alınmasının haklılığını tartışmamaktayız.
Bununla beraber, 
Alınan tedbirler kapsamında, tek gelir kaynağı mesleki faaliyetleri olan, sayısı 130.000 ‘in üzerinde olan ve birçoğu mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız ve halen staj yapan meslektaşlarımız düşünüldüğünde bu tedbirlerin meslektaşlarımızı ekonomik olarak yıkıma uğratacağı da ortadadır. Zira, ilerlemeyen yargılama süreçleri, avukatın, tahsilat yapmak suretiyle geçimini sağlamasının önünde engeldir.
Yargı Sisteminin, Hakim ve Savcılar ile birlikte paydaşı olan, Adalet Sistemine entegre yaklaşık 130.000 avukat, yargılama faaliyetlerinin durması nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz içerisindedir. Hakimler ve savcılar ile diğer adalet çalışanları ,yargılama faaliyetlerini yürütemeseler dahi ekonomik güvenceleri olmaları nedeniyle ücretlerini alabilmekte, ancak avukatlar ise kamu hizmeti görmelerine rağmen bu tür desteklerden faydalanamamaktadır. 
Serbest meslek faaliyeti yürüten ve kaçınılmaz gider kalemleri bulunan avukatlar, yargı dünyasının diğer unsurlarının (hakim-savcı-adliye çalışanları) faydalandığı ekonomik güvenceden yoksundurlar. 
Küresel bir etki yaratan salgınla mücadele eden diğer ülkerlerdeki ekonomik destek paketlerinde, avukat meslek grubunun da ayrıca ele alınarak, olumsuz ekonomik koşullarının düzeltilmesine yönelik olarak düzenlemelere gidildiği görülmektedir.
Keza, ülkemizde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın da aynı olumsuz koşullarla mücadelesine destek olmanın gerekliliği ortadadır. Bu desteğin hedefinde, özellikle mesleğe yeni başlamış olan genç meslektaşlarımız olmalıdır. Yakın tarihte Kayseri Barosu’na kayıtlı meslektaşımız ekonomik sıkıntılarından kaynaklı olarak hayatına son vermiştir.
Eldeki kaynakların bu ve benzeri toplumsal kriz anlarında, krizi ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmasının gerekliliği en şedit şekilde kendini göstermektedir.
İşbu sebeplerle ;

İCRA TAKİPLERİNE İLİŞKİN

1.    İcra takibi ve işlemlerinde icra dairelerine gelmeden, UYAP üzerinden yapılabilecek her türlü işlem serbest olmalı veya başka bir deyişle  fiili haciz ve satış işlemleri dışındaki işlemler yapılabilmelidir. Böylece alacaklı aleyhine haksız mal kaçırma eylemlerine mani olunacak ve ileride açılacak onbinlerce tasarrufun iptali davasının önü alınarak yargı muhtemel bir iş yığılmasından kurtarılacaktır
2.    Bu kapsamda, UYAP üzerinde avukatların yapabileceği işlem ve sorgulamalara dair kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Örneğin kaydi hacizlerin avukatlarca yapılabilmesi mümkün hale getirilmelidir. 

DURUŞMA ve MAHKEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

3.    Mahkemelerin duruşmalarının, SEGBİS üzerinden, avukatların ve tarafların online katılımı ile yapabilmeleri sağlanmalıdır. Bu güne kadar, UYAP’ın teknolojik imkanlarından yararlanılmamış olması üzücüdür. Elbette bu uygulama olağanüstü dönemlere has olmalı, kalıcı olmamalıdır.
4.    Alternatif olarak marketlerdeki sosyal mesafe kurallarının ve tedbirlerinin, duruşma salonları için de uygulanması imkanı üzerinde durulmalıdır. Mahkemelerde duruşma saatlerini dosyaların durumuna göre 10-15 dk ara ile verebilir ve duruşma salonlarında taraf harici en fazla 2 vekil bulunması sağlanabilir .
5.    UYAP üzerinden mahkeme personelinin yapabildiği bir takım işlemlerin avukatlar aracılığıyla yapılabilmesinin önü açılmalıdır.

6.    Nöbetçi Hakim uygulaması yerine, her hakim bulunduğu yerden online olarak yargılama işlemlerine katılabilmeli ve bir süredir pek çok sektörde uygulanan evden çalışma yöntemi bir süre yargıda da gündeme gelebilir. Zira bu süre zarfında görülmüştür ki nöbetçi hakimler, kendi  mahkeme ve dosyalarının dışında karar vermekte tereddüt etmekte veya deneyimi olmadığı alanlarda isabetsiz karar verebilmektedir.
7.    Uzun zamandır gündemde olduğu üzere  tüm  dava ve feri işlemlerinin ancak avukatla yapılması mümkün olabilmeli, bunun için hukuki himaye sigortası biran önce devreye alınmalıdır.

ADLİ TATİLE İLİŞKİN
8.    Sürelerle ve duruşmalarla ilgili erteleme ve icra takiplerinin durdurulması ile yargımız adeta durmuştur. Halbuki, her türlü tedbir ve kısıtlamaya rağmen hayat devam etmekte ve ihtilaflar bitmemektedir. Şubatın sonundan başlayarak günümüze kadar devam eden ve bir müddet daha devam edeceği anlaşılan yargıdaki ertelemelerin ardından bir de adli tatilin başlayacak olması kaygı vericidir.
9.    Bu endişenin ortadan kaldırılması ve adli tatilin ayrıca bir durmaya yol açmaması için, bu seneye mahsus olmak üzere, adli tatilde tüm hakim ve savcıların izinleri kaldırılmalı, tayinler durdurulmalıdır. Sosyal medyada bir kısım hakim ve savcılarımızın adli tatilin olması istedikleri ve yıllık izinlerini kullanmak talebinde olduklarını belirtmelerini isabetsiz buluyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı meslek gruplarının fedakarca çalışmalarıyla temayüz ettiği bu dönemde, yargı mensuplarının fedakarlığa yanaşmaması kabul edilemez. 
10.    Duruşmaların daha şimdiden eylül ayının sonuna atılmasının sebebi hakimlerimizdeki Adli Tatil beklentisi olabilir. İvedi biçimde adli tatile ilişkin tedbirle açıklanmazsa, zaten adli tatil boş ve durağan geçecektir.

EKONOMİK TEDBİRLERE İLİŞKİN
11 En azından bu seneye mahsus olmak üzere stajyer avukatlara belirli bir ücret devlet tarafından ödenmelidir.
12 5 yıla kadar kıdemi bulunan bağımsız çalışan avukatlara, en az 6 ay süreyle asgari geçim ücreti, kira ve varsa personel giderleri desteği sağlanmalıdır.
13 Salgın nedeniyle iş sözleşmesi sona eren, işsizlik ödeneği kriterlerini taşımayan işçi avukatlara ve stajının ikinci 6 aylık dönemindeki stajyer avukatlara en az 6 ay süreyle asgari geçim ücreti desteği sağlanmalıdır. 
14 Zor durumda bulunan tüm avukatlara 1 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmelidir. Bu süreçte bankaların 3 ayı geri ödemesiz , düşük faizli kredi verecekleri açıklanmış ise de , bankaların güçlük çıkarttıkları ve kredi vermemek için direndikleri görülmektedir.
15 Avukatların ve avukat ortaklıklarının banka, SGK, vergi borçlarının tahsilinin en az 1 yıl süreyle durdurulmasına yönelik yasal ve idari tedbirler alınmalıdır. 
16 Avukatlık Ortaklıklarına da Kdv ve SGK primi ertelemesi hakkı verilmelidir."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR