Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yapılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağını duyurdu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağını duyurdu.

         Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan duyuruda, başvuruların 22 Ekim tarihine kadar yapılabileceği kaydedildi. Kırşehir AEÜ sınava ilişkin şu detayları aktardı: " "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği “kapsamında; aşağıda sınıfı, unvanı, birimi, derecesi, adeti ve nitelikleri ilan üçyüzaltmışbeş edilen unvanlardan; Görevde Yükselme Sınavıyla Şube Müdürü, Şef, Memur ve Şoför kadrolarına; Unvan Değişikliği Sınavıyla Mühendis, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Teknisyen kadrolarına atama yapılacaktır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunacak adayların; “Başvuru Formunu”  eksiksiz ve doğru bir şekilde okunaklı olarak doldurup, onaylı mezuniyet belgeleri ile varsa diğer ekleri ile birlikte kapalı zarf içerisinde (zarfın üstüne başvuruda bulunan adayın adı, soyadı, unvanı belirtilmiş şekilde) başvuru süresinin son günü mesai saati bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Adaylar başvurularında katılmak istedikleri sınava ilişkin kadroya ait birim ve derece belirtmeyeceklerdir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli üçyüzaltmışbeş ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar. Başvurular, Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu tarafından incelenerek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.ahievran.edu.tr web sayfasında yayınlanacaktır. Aday Listelerine ilişkin ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar ilgili kurul tarafından incelenerek on işgünü içinde karara bağlanır. Sınav ile ilgili materyal, sınav ve sınav görevlilerinin giderlerini karşılamak amacıyla yazılı sınava girmeye hak kazanan her bir aday, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün aşağıda üçyüzaltmışbeş belirtilen hesap numarasına 100,00 TL sınav ücretini “Sınava Girecek Kesinleşen Aday Listelerinin Duyurulması”ndan itibaren 3 işgünü içinde adı ve soyadını belirterek yatırıp makbuzunu Personel Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle sınavlara katılabileceklerdir. Sınav ücretini yatırmayan adaylar sınavlara katılamazlar."

 

 

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR