Filyasyon ekibi saha çalışmalarını sürdürüyor

   Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de saptandı. Devam eden süreçte Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de vakalar görüldü.
Sağlık Bakanlığı, 11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde görülmekte olan Yeni Koronavirüs hastalığına karşı çok sayıda önlem aldı ve önemli düzeyde başarılar sağlamıştır.
Bu başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıkları planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illeri temsil eden bir çalışma başlatılmıştır. Kesitsel tipte planlanmış araştırmada Kırşehir, Ankara ve Çankırı İlleriyle birlikte pilot il seçilmiş olup; Veri toplama süreci 5-12 gün olan saha çalışmasına 8 Haziran itibariyle başlanmış olup; 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle bitirilmesi planlanmakta.
  Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi koordinesinde çalışmanın veri toplama kısmında Kırşehir’de bulunan filyasyon ekipleri arasından 1 doktor ve 1 hemşire ile 1 diğer sağlık çalışanından oluşan üçer kişilik ekiplerle 15’i merkez ilçede olmak üzere il genelinde toplam 22 ekiple sahada taramalar yapıyor. 
Çalışma sırasında Kırşehir’de belirlenen 1962 adet hanedeki rastgele seçilecek kişilerden bilgilendirilmiş onam alınarak bir anket uygulanmakta ayrıca aynı kişiden ELISA testi için kan örneği ve PCR testi için ise COVID-19 Rehberi’ne uygun olarak sürüntü örneği alınıyor. Ayrıca test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlara yönelik filyasyon çalışması yapılarak; tedavi süreci başlatılarak ve takipleri gerçekleştiriliyor. 
Bu çalışma ile Ülkemiz genelinde ve Kırşehir’de hastalık prevalansının, geçirilmiş hastalık düzeyinin ve asemptomatik hastalık düzeyinin belirlenmesi amaçlanmakta. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi başarılı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.  Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bu konuda Kırşehirli vatandaşlara bu konudaki çalışmalara gösterdikleri destek ve hassasiyetlerinden dolayı ve vatandaşla en az temas için her türlü fedakârlığı gösteren sağlık çalışanlara teşekkür etti.
 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR