e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi uzatıldı

AlbayrakGelir İdaresi Başkanlığı Bilgi  İşlem  Sistemine  yüklenmesi  gereken  “Elektronik  Defter  Beratları”nın  yüklenme  süresinin uzatılması konusunda önemli bilgiler aktardı.

         Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında yer almayan mükellefler tarafından 31 Mayıs  2020  günü  sonuna  kadar  oluşturulması  ve  imzalanması  gereken,  aylık  tercihte  bulunan mükellefler  için  Şubat/2020  ile  üç  aylık  tercihte  bulunan  mükelleflerin  Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi  İşlem  Sistemine  yüklenmesi  gereken  “Elektronik  Defter  Beratları”nın  yüklenme  süresinin uzatılması konusunda önemli bilgiler aktardı.

         Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Albayrak açıklamasında şu detayları aktardı: " 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020  ile  üç  aylık  tercihte  bulunan  mükelleflerin  Ocak-Şubat-Mart/2020  dönemleri  e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

         e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi  Başkanlığı  Bilgi  İşlem  Sistemine  yüklenmesi  gereken  “Elektronik  Defter  Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."

 
YAZARLAR