Cumhuriyet İlkokulu'na eTwinning Avrupa Kalite Etiketi

Kırşehir merkezde eğitim öğretim veren Cumhuriyet İlkokulu'na eTwinning Avrupa Kalite Etiketi verildi.

 Kırşehir merkezde eğitim öğretim veren Cumhuriyet İlkokulu'na eTwinning Avrupa Kalite Etiketi verildi.

                Okul Öğretmenlerinden Zeliha Tuzcu'ya ait Bir Destansın Sen Anadolu, Yasemin Dağlı'ya ait Tarihim Kültürüm Mirasım ile 2023 Eğitim Vizyonu Işığında Okulumuzda Tasarım ve Beceri Atölyeleri projeleri kapsamında okulun bu etiketi aldığı öğrenilirken, Cumhuriyet İlkokulu'ndan yapılan açıklamada; "Avrupa'da okul ortaklarının kurulması, bileşim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin arttırılması amacıyla ülkemiz, eTwinning Faaliyetinin üyesi haline gelmiştir. eTwinning Türkiye faaliyetleri, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Destek Servisi (UDS) ekibi tarafından yürütülmektedir" şeklinde bilgiler aktarıldı. Öte yandan okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada başka bir e-twinning çalışmasına ilişkin de şu ifadelere yer verildi: "eTwinning Projelerimizden olan ve 1/A sınıfı Hatice Karakurt'un yürüttüğü "Educatian İn Time Of a  Pandemic/ ShareYour Message of Support projemiz Arnavutluk Polonya, Ermanistan, Fransa, Gürcistan, Hirvatistan, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Tunus, Ukrayna, Yufnanistan ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 16 ülke ile gerçekleştirmekte olup, proje etkinlikleri çerçevesinde Ülke öğrencileri birbirlerine mektup, mesaj postalamıştır. 1/A sınıfımız  Polanya'ya kendi yaşıtlarına mektuplarını göndermiş, Pandemi zamanı birlik beraberlik ve kardeşlik mesajı vermişlerdir. Yapılan çalışmadan büyük heyecan duymuşlardır."

                Kırşehir Merkez Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğü tarafından enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planı hazırlandı. Okulun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada plan içeriği ile ilgili şu detaylara yer veriliyor: " Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Acil Durum Eylem Planı, Covid-19 Pandemisi acil durumunun öncesinde, sırasında ve sonrasında can kayıplarının en aza indirilmesini, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenlerin önceden planlanmasını, doğru ve etkin bir acil müdahaleyi sağlayacak ekiplerin hareket tarzının sağlanması için gerekli yetki görev ve sorumlulukların tanımlanmasını, olası Covid-19 Pandemisi anında Acil Durum Yönetiminin doğru ve hızlı karar alması için çalışma planının oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Covid-19 Pandemisi Acil Durum Eylem planının uygulanmasından İşveren/İşveren Vekili (ADME-Acil Durum Müdahale Ekipleri Lideri), Acil Durum Ekip Üyeleri ve tüm çalışanlar sorumludur. Okul servis araçlarında kullanım yüzeylerinin, öğrenci olmadığı zamanlarda haftada en az bir kez yetkili firmalarca hazırlanan solüsyonlar ile dezenfekte edilmesi,çınarüçyüzaltmışbeş Okul servis araçlarında, yeterli miktarda hijyenik temizlik malzemesi bulundurulması, sıkça dokunulan yüzeylerin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun sürekli yapılması, Okul servis araçlarında, sağlığın korunması açısından yeterli havalandırmanın yapılması, Okul servis şoförü ve rehber personel olarak çalışan kişilerin, hijyen şartlarına uygunluğu sağlamak üzere eldiven ve kişisel koruyucu donanım kullanması, Dezenfeksiyon sonrası dezenfekte edilen alan kuruyuncaya kadar, risk ve tehlike farkındalığı oluşturacak standart uyarıcı işaret ve levhalar kullanılması, Servis şoförlerinin koronavirüs (Covid-19) ile kişisel hijyen ve araç temizliği hakkında bilgilendirilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürlerin görünür yerlere asılmasının sağlanması, Okul servis aracı şoför ve rehber personelinde olası hastalık belirtileri hissedildiğinde, sağlık kuruluşuna başvurmaları için gerekli bilgilendirme yapılması,gerekmektedir. Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın üçyüzaltmışbeş hastane ile iletişime geçilmesinin sağlanması, Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi,  Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaş riskine karşı temassız sistemlerin kullanılması veya geçici süre ile bu sistemlerin kullanılmaması, İşletme girişlerine el dezenfektanlarının konulması, Eller dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kurallına uyularak eller sabunla en az 20 saniye yıkanıp işbaşı yapılması, Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların işyeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması, Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi, mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılması, Teneffüslerde ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanması, Dersliklerin ve diğer bölümlerin uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasının sağlanması, Okulda  çalışan personel ve öğrencilerin kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulması, Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları ( klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin sağlanması amacıyla farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilmesi, İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu donanımların seçilip kullanılması, Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi, Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlardan ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemesi, Risk grubunda bulunan çalışanların mümkünse evden çalışmalarının sağlanması. Çalışma ortamında yeterli sayıda elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp kutularının yerleştirilmesi, 12.Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi, Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışanların işyeri sağlık personelinin işyerinde bulunması halinde yapılacak kontrolden sonra işe yönlendirilmesi, bulunmaması halinde doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması, İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamaların yapılması, Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personel kişisel hijyenlerine ve uygun KKD kullanıma özen göstermesi, Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinalarının mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi, Covid 19 şüphesi var ise bu kişi ile temas eden işyeri çalışanlarının belirlenmesi, çalışan ile temas etmiş kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alınması, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün yönlendirmesine göre hareket edilmesi, 1.             Okul ortamında mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmesi, Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulması, Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmesi,Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemesi, İş ortaklarını ve taşeronları da içeren işyerini ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır bulundurulması, Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanması, Servis ve toplu taşıma aracını kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılması,   İşyeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılması, İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalı, gerektiği hallerde ise imha edilmelidir."

                Daha detaylı bilgilere Cumhuriyet İlkokulu resmi internet sayfasından da ulaşılabilinecek.

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR