COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu Toplantı Raporu Açıklandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu Toplantı Raporu açıklandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu Toplantı Raporu açıklandı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu detaylar akatrıldı: "Üniversitemiz Covid-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) 20.11.2020 tarihinde saat 15:30 da Online olarak toplanmış olup; Cumhurbaşkanlığının, İçişleri Bakanlığının ve Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarih ve YÖK Başkanlığının 19.11.2020 tarihli “COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirler” Konulu Genelge ve kararlarına göre alınması gereken tedbirlerin gözden geçirilmesi; salgının ülkemizde yayılımını en aza indirmek, salgınla mücadeleyi etkin kılmak, salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmamak ve üniversitemiz hizmetlerini aksatmamak şartıyla aşağıdaki kararları almıştır. Cumhurbaşkanlığının 26.08.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı genelgesi gereğince üniversitemizin tüm birimlerinde işlerin mahiyeti gereği herhangi bir aksaklık olmaması için Covid-19 korunma ve izolasyon yöntemlerini karşılayan azami sayıda akademik ve idari personelin bulundurularak, esnek çalışmaya devam edilmesine ve birim amirlerince konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine Cumhurbaşkanlığının 18.11.2020 tarihinde yayınladığı Genelge ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.11.2020 tarihli yazısı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılmasına, İlgili genelgelerdeki talimatlara azami düzeyde riayet etmek kaydıyla yemekhane hizmetlerinin devam ettirilmesine, İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli Genelgesi ve Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarihli kararı gereği koronavirüs salgınına karşı alınması gereken yeni tedbirler kapsamında Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin kapatılmasına, mesai saatleri içerisinde sadece telefon ile sipariş verilmek suretiyle paket servis hizmetine devam üçyüzaltmışbeş edilmesine, İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli genelgesi gereği Üniversitemiz bünyesindeki halı sahanın faaliyetlerinin 20.11.2020 Cuma Günü Saat:20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde durdurulmasına, Üniversitemiz bünyesinde faaliyet yürüten havuz ve özel banyoların yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına, Ekli genelge ve kararlardaki talimatlara uygun hareket edilmesine, 20. 11.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Üniversitemiz KOV KOM Komisyonu tarafından alınan tüm kararların 20.11.2020 Cuma Günü Saat:20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde tüm birimlerimizde uygulamasına ve birim amirleri tarafından alınan kararların hassasiyetle takip edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR