Çalışma Süresi Oranları Yükseltildi

Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak açıkladı.

Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak; 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı'nın yüzde 20'den yüzde 50'ye yükseltildiğini açıkladı.

         Çınar Kırşehir Haber Merkezi'ne yaptığı özel açıklamasında Albayrak, "4625 sayılı CK ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun üçyüz altmış beş Geçici 2'nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan ve Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Süreler Bakımından Yüzde Yirmi Olarak Belirlenen Oranın, 31/12/2022 Tarihine Kadar Yüzde Elli Olarak Uygulanmasına karar verilmiştir" şeklinde bilgiler aktardı.

         Kırşehir SMMMO Başkanı Albayrak yaptığı özel bilgilendirmede şu bilgileri kaydetti: " Bilindiği üzere 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede üçyüz altmış beş yayımlanan 7263  sayılı  Kanun  ile  4691  sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmış ve yapılan bu değişiklikler uyarınca;4691  sayılı  Kanun  kapsamında  Teknoloji  Geliştirme  Bölgesinde  çalışan  AR-GE, tasarım  ve  destek  personelinin  bu  görevleri  ile  ilgili  ücretlerine  tanınan  vergi istisnası  kaldırılarak 31/12/2028 tarihine  kadar,  bölgede  çalışan  AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi  uygulandıktan  sonra hesaplanan   gelir   vergisi;   verilecek   muhtasar beyanname  üzerinden  tahakkuk üçyüz altmış beş  eden  vergiden  indirilmek  suretiyle  terkin edileceği hükme bağlanmış ve 4691 sayılı Kanunun kapsamında Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi  stopajı  teşvikine  konu  edilen  toplam  çalışma  sürelerinin  yüzde  yirmisini  aşmamak kaydıyla maddede belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınarak  yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranın Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilmesine imkana tanınmış; 5746 sayılı Kanun kapsamında çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personellerine tanınan ücret istisnası kaldırılarak, Kanun kapsamında çalışan Ar-Ge  ve  destek personeli ile Kanun  kapsamında  sayılan  kurum  ve üçyüz altmış beş  kuruluşlar  tarafından  desteklenen  tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında  elde  ettikleri  ücretlerinin  doktoralı  olanlar  ile  desteklenecek  program alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile desteklenecek program alanlarından  birinde lisans derecesine sahip  olanlar  için  yüzde doksanı  ve  diğerleri  için  yüzde  sekseni, verilecek  muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle edileceği hükme bağlanmış ve ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde üçyüz altmış beş yirmisini aşmamak kaydıyla belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı  teşviki  kapsamına alınarak  yüzde yirmi olarak belirlenen bu  oranın  Cumhurbaşkanı  tarafından  yüzde  elliye  kadar  artırılabilmesine  imkana tanınmıştı.17 Ekim 2021 tarih ve 31631 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile  Teknoloji  Geliştirme  Bölgeleri  ile  Ar-Ge  veya  Tasarım  Merkezlerinde  Çalışan Personelin, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2nci  Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan ve Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Süreler üçyüz altmış beş Bakımından Yüzde Yirmi Olarak Belirlenen Oranın, 31/12/2022 Tarihine Kadar Yüzde Elli Olarak Uygulanmasına karar verilmiştir."

.

.

© 2021 ÇINAR-KİRSEHİRHABER365; Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanımı yasak olup aksi halde yasal işlem başlatılacaktır.
www.kirsehirhaber365.com internet sitesinin kullanım hakkı gizlidir.

 

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR