Bursluluk Sınavı için takvim işliyor!

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bu yıl gerçekleştirilecek olan Bursluluk Sınavı'na ilişkin takvimi resmi internet sayfası aracılığıyla paylaştı.

    Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bu yıl gerçekleştirilecek olan Bursluluk Sınavı'na ilişkin takvimi resmi internet sayfası aracılığıyla paylaştı. 
    Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. 
    Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek sınavın kılavuzunu da resmi internet sayfası aracılığıyla duyurdu. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda sınava ilişkin şu detaylar aktarıldı: " İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre cınar haber merkezi gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olması kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır. Sınav başvurusu 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır. Öğrenciler “2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır. Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır. Özel öğretim cınar haber merkezi kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2020 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir. Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci cınar haber merkezi fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.  Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak cınar kırsehir haber üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin cınar haber merkezi bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına cınar haber merkezi başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez. İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi ve “2020 İOKBS Aday Başvuru Bilgileri Formu”nun komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir. Bu kılavuzda yer alan iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen il/ilçe yöneticileri, okul müdürleri ve komisyon üyeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
YAZARLAR