Bölgesel Masabaşı Tatbikatı Gerçekleştirildi

İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda, İl AFAD Müdürün Metin Alpaslan’ın Başkanlığında,  26 Çalışma Grubunun ve 5 ilin ( Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş ) katılımı ile Bölgesel Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

 İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda, İl AFAD Müdürün Metin Alpaslan’ın Başkanlığında,  26 Çalışma Grubunun ve 5 ilin ( Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş ) katılımı ile Bölgesel Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

                Olası bir afet durumunda yapılacak müdahale faaliyetlerini içeren masabaşı tatbikatı ile 26 Çalışma Grubu Yöneticileri masabaşı çınar tatbikatında bir araya gelerek bir afet durumunda hazırlık, planlama, müdahale ve koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

                TAMP ( Türkiye Afet Müdahale Planı ) Masabaşı Tatbikatında: Afetlere müdahale ve afet sonrası çalışmaların önemi, bununla ilgili il düzeyinde neler yapılması gerektiği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemler, Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak ilimizin tüm güç ve kaynaklarını planlamak, bu güç ve kaynaklarını olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetleri ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve il düzeyinde sorumlu birimlerin görev ve sorumluluklarının konularına değinildi.

                Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden senaryo doğrultusunda oluşturulan çınar verilere göre müdahale giriş ve kayıtları denendi. Afet öncesi ve sonrası tüm aşamalarda, doğru ve geçerli afet ve acil durum verisine, çeşitli raporlamalara, istatistiklere, iş takiplerine, sorgulamalara ve analizlere ulaşılmasını sağlayan #AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) hakkında müdürlüğümüzce gerekli değerlendirmeler yapıldı. Öte yandan Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alpaslan, en kritik 72 saat için alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenlere ilişkin Çınar Kırşehir Haber Merkezi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

            Uzmanlar depremde ilk 72 saatin kritik olduğunu söylüyor. AFAD o saatlerde ne yapacak? Peki bu kritik saatler için biz nasıl hazırlık yapmalıyız?

            Kırşehir AFAD Müdürü Metin Alpaslan açıklamasında AFAD Gönüllülük Sistemi'nin önemine dikkat çekerek, Afet Çantası, Bina Güvenliği, İlk Yardım, Toplanma Alanları, Afet Sigortası gibi birçok konuda bilgiler aktardı.          

Türkiye'nin afet yönetimini ve koordinasyon görevini AFAD üstlenmiş durumda. AFAD'a başvurduk, deprem öncesinde, anında çınar üçyüzaltmışbeş ve ilk 72 saatte ne yapmamız gerektiğini tek tek öğrendik. Metin Alpaslan'dan edindiğimiz bilgilere göre;

BİNANIZ İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

            Alınacak önlemlerin başında, insanların oturduğu evin depreme dirençli olması bulunuyor. İlk işlem binanın yapı ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin bulunduğunu teyit etmek.

            İnsanlar oturdukları binaların depreme dirençli olup olmadığından emin olamıyorsa yetkili kuruluşlara test yaptırmalı.

            Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa, insanların binalarını güçlendirmek için faaliyete geçmesi gerekiyor 4) İkinci seçenek kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binalarını yenileme yoluna gitmesi.

 

 

 

PEKİ YA ÖNCESİNDE?

            Mal kaybı zararının telafi edilebilmesi için afete karşı sigorta yaptırılması uygun görülüyor. Binanızın bulunduğu bölgenin deprem tehlikesini tdth.afad.gov.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Afet ve acil durum çantası hazırlamalısınız. Aile afet ve acil durum planınızı yapmanız öneriliyor. Tüm aile, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini mutlaka öğrenmeli ve sıklıkla uygulamalı.  Deprem sonrası yakınlarınızla buluşma yerinizi belirleyin. Size en yakın acil toplanma alanlarının yerini internetten öğrenmeniz gerek. EVDE YAPILMASI GEREKENLER

            Evinizde tehlike avı yapmanız gerek. Böcek spreyi gibi yanıcı/parlayıcı malzemeleri kilitli dolaplarda ve alt raflarda muhafaza etmeniz lazım. Hasarlı elektrik kablolarının ve gaz sızıntısı oluşturabilecek tesisat bağlantılarının onarımı mutlaka yapılmalı. Su ve gaz kaçaklarını önlemek için tamirat ve yenilemelerde esnek tesisat malzemeleri kullanılmalı. Su ısıtıcınızı (kombi/termosifon/şofben), buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını duvara veya yere sabitlemek çok önemli. Deprem öncesi, binanızın yapısında değişiklik yapmayın, yaptırmayın. Binanızın yük taşıyan kolon ve duvarlarına müdahale edilmesine izin vermeyin. Camların kırılmasına karşı kalın perdeler ya da cam filmi kullanın. Gereksiz eşyalardan kurtulun. Sürekli oturduğunuz mobilyaları pencerelerden uzak yerlere koyun. Çıkışınızı engelleyebilecek tüm eşyaları yolunuzdan kaldırın. Ağır ve yüksek eşyaları kendinizden uzak alanlara taşınmalı. Riskli eşyalar sabitlenmeli.  Tehlike Avı sürecinde, riskli eşyaların konumlarının değiştirilmesi, eşyaların doğru bir şekilde sabitlenmesi gibi küçük önlemler, büyük kayıpları engelliyor. Tehlike Avı'nda evinizde ya da işyerinizde deprem anında sizi yaralayabilecek, hatta hayatınıza mal olabilecek eşyaların listesini çıkarın. Listelediğiniz eşyaların riskine göre yerini değiştirin, miktarını azaltın veya bu eşyaları sabitleyin. Türkiye'nin afet yönetimini ve koordinasyon görevini AFAD üstlenmiş durumda. AFAD Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi adını taşıyan bir sistemle çalışıyor. Türkiye'de bu sistem kapsamında, afete nasıl müdahale edileceğine dair hazırlanan bu ölçekteki ilk plan 2014'te devreye girdi. Plan kapsamında, müdahaleyi yapacak çalışma grupları ile koordinasyon birimlerinin rol ve sorumlulukları belirlendi. Plan ülke çapındaki 28 çalışma grubunun çalışmalarında, sekiz bakanlığa, AFAD'a ve Türk Kızılayı'na görev veriyor.  Olası depremde müdahale yapacak çalışma grupları Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre görev yapacak. Genel müdürlükler ve STK'lar afet durumunda ne zaman ne yapılacağını bu plana göre net şekilde biliyor. Türkiye Afet Müdahale Sistemi kapsamında, TAMP'ın altında 81 İl Afet Müdahale Planı ve Çalışma Grubu Operasyon Planları yer alıyor. Bu planlar ile afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan ülke çapındaki 28, il düzeyindeki 26 acil hizmetin sorumlu kurumları ile bunların destek çözüm ortağı kurumlarca işbirliği içerisinde hazırlanıyor. Tüm bakanlıklar ve kurumlar, afet durumundaki görevini ve bu görevi nasıl yapacağını bu planlar sayesinde net şekilde görüyor. Tüm planlama ve hazırlıklar en kötü senaryoya göre yapılıyor. Altın saatlerde afet ve acil durum çantası kritik öneme sahip.

            Afet ve acil durumlarda, altın saatler olarak ifade edilen, olaydan sonraki ilk 72 saat, afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için oldukça kritik bir öneme sahip. Afet ve Acil Durum Çantası, bu süreçte ailenin tüm acil ihtiyaçlarını ve daha sonra ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeleri içerecek şekilde hazırlanmalı. Düzenli kullanılan ilaçlar, su, yiyecek gibi malzemeler, afet sonrası süreçte kişilerin hayatlarına sağlıklı bir biçimde devam etmesinde büyük rol oynuyor."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR