BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanat Merkezi Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı.

 Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanat Merkezi Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı. 
    Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sayfasından yapılan açıklamada; " Bu kılavuz, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan görev yaptıkları ildeki bilim ve sanat merkezlerine atanmak isteyenlerin başvuru, seçim ve atamalarına ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsamaktadır. Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimiyle ilgili iş ve işlemler Aralık 2019 tarihli ve 2747 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nde yer alan hükümlere göre oluşturulan il öğretmen değerlendirme komisyonları ve bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yürütülecektir. Bu atama döneminde, Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’ndeki  alanlar arasından başvuru yapılan ildeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunan alanlarda başvuru alınacaktır" şeklinde bilgiler aktarıldı. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı: "Başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir bilim ve sanat merkezinde kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecinde başvuru yapamayacaktır. Bu kılavuzda yer almayan diğer hususlarda 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır. Başvuru Şartları: Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır: Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak, Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibariyle bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ildeki bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması, 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak, Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir. Başvuru İşlemleri: Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır. Başvuru yapan öğretmenler puan Değerlendirme Kriterleri Formu’nda puan aldıkları kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu  üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34 üncü maddesinde belirtilen “Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir. Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu farkeden ve daha sonra düzeltilmesini dilekçe ile talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun görülmesi durumunda onay birimi tarafından gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır. Başvuru ve onay işlemleri mebbis modülünden takip edilebilecektir.  2020 Yılı Alan Değişikliği Duyurusu kapsamında alan değişikliği işlemi gerçekleşen (alan değiştiren) öğretmenlerden ayrıca bu kılavuz kapsamında başvuruda bulunacak olanlar için, yeni alan ve eğitim kurumları üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 2021 yılı yarıyıl tatili mazerete ilişkin yer değiştirme döneminde iller arası yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerden aynı zamanda bilim ve sanat merkezlerine atanmak üzere başvuru yapacak olanların, gerekli şartları taşımaları halinde mazerete bağlı olarak atandıkları ilden başvuru yapmaları gerekmektedir." 
    Daha ayrıntılı bilgilere Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sayfasından da ulaşılabilinecek. 
 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR