Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planını Güncelleme Toplantısı düzenledi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planını Güncelleme Toplantısı düzenledi.

Toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önlemek, bu maddelerin yarattığı bireysel ve toplumsal sorunları en aza indirmek ve bireylerde sağlıklı davranışların gelişmesini sağlamak amacıyla kurum/kuruluşların iş birliği içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirildiği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Söz konusu çalışmaların düzenlenip geliştirilmesi ve bu çerçevede Yerel Eylem Planının güncellenmesi amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunun Üyeleri ile Koronavirüs tedbirleri alınarak toplantı düzenlendi. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunun Sekretaryasını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü personelinin koordine ettiği toplantıda paydaş kurumlarla 2020 yılında Bağımlılık alanında yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Ulusal Eylem Planından hareketle yerel düzeyde yapılabilecek faaliyetler tartışıldı ve planlanlandı. Var olan Yerel Eylem Planındaki iş birlikçi kurum ve faaliyetlere ek olarak ilimizde bu sene yeni açılmış olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi üzerinde durulmuş ve Güncel Eylem Planında yer alması planlanmıştır. Kurulda yer alan kurum ve kuruluşların da görüşleriyle Güncel Eylem Planının taslağı oluşturuldu. Bu taslaktan hareketle önümüzdeki sene içerisinde de bağımlılık sorununun çözülebilmesi amacıyla ulusal nitelikli mücadele stratejileri sayesinde tüm kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde bağımlılığı engellemek için faaliyetler planlanmaya ve eyleme geçirilmeye devam edilecek. Bağımlılık her ne kadar bireysel bir sorun gibi görünse de aslında toplumun tümünü etkileyen çok boyutlu etkileri olan bir sorundur. Bundan dolayı tedavi işlemleri ve koruyucu, önleyici önlemler birey düzeyinde kalmamakta toplumumuza genellenmektedir.


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR