AYDEP Güz Dönemi Raporu'nu yayınladı

AYDEP Güz Dönemi Raporu'nu yayınladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, AYDEP Güz Dönemi Raporu'nu yayınladı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi resmi internet sayfasından yapılan duyuruda Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın sunum açıklamasıyla yapılan duyuruda şu detaylara değinildi: "2020 yılında tüm dünyada küresel bir sağlık sorunu olarak yaşanan Covid-19 pandemisi, eğitim sistemlerini derinden etkilemiştir. Dünyada ve Türkiye’de salgının

yayılımını önlemek amacıyla okullar yüzyüze eğitime ara vermek zorunda kalmışlardır. Milyonlarca öğrencinin okul dışı kalması eğitim camiasında endişe yaratmıştır. Bu zor durum karşısında hükümetler bir ara çözüm olarak uzaktan eğitim seçeneğine yönelmişlerdir. Daha önce kısmi ve alternatif bir uygulama olarak yürütülen uzaktan eğitim, aradan geçen bir yıl sonra kalıcı bir eğitim çeşidi olarak görülmeye başlanmış, ülkeleri ve eğitim kurumlarını yeni ve etkili tedbirler almaya zorlamıştır. Tüm dünyada uzaktan eğitim sürecinde birinci öncelik, eğitimin kesintiye uğramadan sürdürülmesi olmuştur. Eğitimcileri endişelendiren bir diğer konu ise uzaktan eğitimin pedagojik çerçevesinin nasıl olacağıdır. Örgün ve yüzyüze eğitime alışkın olan öğretmen ve öğrenciler, etkileşimi sınırlayan bu yeni süreçte çeşitli sorunlar yaşamışlardır. Uzaktan eğitim sürecinde insan psikolojisinin nasıl yönetileceği ve öğrenme ve değerlendirme için hangi yöntemlerin kullanılacağı eğitimcileri en çok uğraştıran konular olmuştur. Bütün bu çalışmaların kapsamlı stratejik bir yaklaşımla ve bütüncül bir anlayışla yürütülmesi çözüm açısından temel gerekliliktir.

Üniversitemiz bu süreçte yaşanan sorunları, stratejik bir yaklaşımla ve bütüncül bir anlayışla çözme yolunu benimsemiş, hızlı ve etkili çözümler üretme konusunda dinamik bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. 2020 yılının ilk yarısında öncelikle uzaktan eğitimde izlenecek usul ve esaslar belirlenmiş, uzaktan eğitimin en temel gereksinimi olan eğitime erişim engeli ortadan kaldırılmıştır. Üniversitemiz bu acil dönemde daha önce geliştirdiği öğrenme yönetim sistemi AYDEP’i devreye sokarak öğretimin aksamadan yürütülmesini sağlamıştır. 2020 yılının ikinci yarısı, Üniversitemiz açısından uzaktan eğitim için yeni ve kapsamlı düzenlemelerin yapıldığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde eğitimde kalıcı ve etkili bir yapı kurmak ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla Eğitimde Kalite Güvence Sisteminin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla Eğitimde Yeterliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi Yönergesi çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte kalite güvence sisteminin kurumsallaşmasına yönelik olarak rektörlük bünyesinde Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü ve bu Koordinatörlüğe bağlı Destek Ofisleri kurulmuştur. Ayrıca akademik birimlerde destek komisyonları oluşturulmuştur. Bu dönemde Üniversitemiz bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir yatırım yapılmış ve olası krizlerde uzaktan eğitimin sorunsuz biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak sunucu altyapısı güçlendirilmiştir. Bu rapor Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin uzaktan eğitim kapsamında yürüttüğü çalışmalar konusundaki ikinci raporu niteliğindedir. Üniversitemiz Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı Güz Döneminde yürütülen çalışmaları özetleyen Raporda dört ana başlık yer almaktadır. Bunlar Üniversitemizin uzaktan eğitim stratejisi, uzaktan eğitime erişim çalışmaları, eğitimde kalite güvence sistemi kurulması ve uygulamalara ilişkin araştırma sonuçlarıdır" dedi.


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR