Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, alanlarını tanıttı

Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, alanlarını tanıttı

 

Kırşehir Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulda eğitim verilen alanların tanıtımını yaptı.

Okulda verilen alanlar hakkında yazılı ve görsel bilgilendirme yapan Kırşehir Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, alan tercihi yapacak öğrencileri bilgilendirdi.

Tanıtım video ve yazılarında adalet alanı, muhasebe finansman alanı, radyo televizyon alanı, bilişim teknolojileri alanı tanıtıldı.Alanlar hakkında Kırşehir Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şu bilgiyi paylaştı: “Adalet alanı; Adalet alanı altında yer alan zabıt kâtipliği ile infaz ve koruma dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı sistemi içerisinde yer alan tüm mahkemelerdeki yazı işlemleri, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Muhasebe finansman alanı; Muhasebe ve finansman, işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak bu meslek de aynı hızla gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Muhasebe ve finansman hizmetleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu, meslek içinde kademelendirme getirdiğinden muhasebe ve finansman alanından mezun olanlar Kanunda belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler. Radyo televizyon alanı; Radyo-Televizyon, proje çerçevesinde, sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapma, tasarımları üç boyutlu olarak canlandırma ve canlandırmayı izlenebilir gösteri olarak hazırlama, kuruluşlar ve yapım şirketlerinde program yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim sonrasında içerikle ilgili işleri ve idari işleri yürütme, temel düzeyde teknik cihazları kullanma, araç gereçleri kullanarak stüdyo, çekim platosu ve çekim yapılabilecek her yerde ekip çalışması içinde görüntüleri kamera ile kaydetme, radyo-televizyon ve prodüksiyon kuruluşları ile organizasyonlarda kurgu yapma, ses ve ışık cihazlarını kullanma, yönetmenin talimatlarına göre teknik işleri yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Radyo-Televizyon Yayıncılığı alanı, kamu sektörü ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının iletişim faaliyetlerinde hizmet ürettiği bir alandır. Bu alanda radyo, televizyon, sinema ve prodüksiyon (yapım) şirketleri, reklam ajansları, haber ajansları vb. faaliyet göstermektedir. Bilişim  teknolojileri alanı; Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan ağ işletmenliği, bilgisayar teknik servisi, veritabanı programcılığı ve web programcılığı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.Teknoloji hızla ilerledikçe bilişim teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten bilişim teknolojileri alanında bilgi sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.”

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR