"Ahilik ahlak ve ilkeler manzumesidir"

Kırşehir'in en önemli değeri olan ve esnaf teşkilatının temelini oluşturan Ahilik, Kalem-Kurgu Dergisi'nde bu ay özel sayı ile anlatıldı.

Kırşehir'in en önemli değeri olan ve esnaf teşkilatının temelini oluşturan Ahilik, Kalem-Kurgu Dergisi'nde bu ay özel sayı ile anlatıldı.

                Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ve Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ile bir araya gelerek şehrimizdeki esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını ve beklentilerini değerlendiren Esnaf, Sanatkârlar ve Koopertifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ahiliğin başkenti Kırşehir'in öneminin çok büyük olduğunu dile getirdi.

                Erkan, "Ahilik Merkez Yürütme Kurulu toplantısında üyelerimizle bir araya gelerek geçtiğimiz ay düzenlediğimiz 33. Ahilik Haftası kutlamalarını değerlendirdik. 34. Ahilik Haftası kutlamaları hakkında da üyelerimizin görüş ve önerilerini aldık" şeklinde bilgiler aktarırken, 'Kalem Kurgu' dergisinin Ahilik Özel Sayısında da önemli noktalara değindi.

                Erkan, Ahiliğin tanımını yaparken "Hakka hizmet, halka hizmet‛ anlayışı ve ahlak ilkeleriyle 800 yıl boyunca ticari ve sosyal hayatımıza yön vermiş olan Ahilik, medeniyetimizin temelini oluşturan önemli bir gelenek ve teşkilat. Türk- İslam medeniyetinin Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Edebali gibi önemli şahsiyetlerinden biri olan Ahi Evran Veli tarafından on üçüncü yüzyılda Anadolu’da başlatılan Ahilik geleneği sadece tasavvuf yönüyle değil, esnaf ve sanatkârların meslek ilkelerini ve ahlakını belirleyen bir kılavuz ve teşkilat olmasıyla da bizim için önemli. Kırşehir’i Ahiliğin kalbi, merkezi kabul ediyoruz.. Çünkü, Ahi Evran Veli Kayseri, Denizli ve Konya yörelerinde faaliyetlerde bulunmuş, son olarak da Kırşehir’e gelerek ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır. Kabri Kırşehir’dedir. Bu nedenle, nasıl Mevlana denilince akla Konya geliyorsa Ahilik denilince de Kırşehir akla gelir. Doğal olarak da Ahilik ve Ahi Evran Kırşehir’in kimliği gibidir.Ama elbette Ahilik tüm insanlığa mesajları olan, evrensel boyutu olan bir maneviyattır, ahlak ve ilkeler manzumesidir" dedi.

                Ahilik etkinliklerinin detaylarına da değinen ve bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlamalarla kutlanan Ahiliğin Kırşehir için öneminin büyük olduğunu ifade eden Kırşehirli hemşehrimiz Esnaf, Sanatkârlar ve Koopertifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, "Bakanlığımız Ahiliğin tanıtılması gerek ülkemizde gerekse dünyada Ahilik ile ilgili bir bilinç oluşturulması, öğretilerinin yayılması için birbiri ile entegre çok sayıda faaliyet sürdürüyor. Bunlardan biri her yıl yapılan Ahilik Haftası kutlamaları. Ahilik ile ilgili en büyük ve 81 ili kapsayan etkinlik olan Ahilik Haftası Kutlamaları 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‚Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği‛ hükümlerine göre Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Kutlamalar her yıl, Kırşehir Merkez olmak üzere 81 ilimizde yapılıyor. Yapılacak faaliyetler Bakanlığımız koordinasyonda Kırşehir Valisi, Üniversitemizin Rektörü ve STK’ların da yer aldığı olduğu Ahilik Kutlamaları  Merkez Yürütme Kurulu kararıyla belirleniyor. Bu faaliyetlere, Ahilik kültürüne ve ona ev sahipliği yapan Kırşehir’e verilen önem gereği devletin en yüksek seviyesinde katılım sağlanıyor. Diğer illerden esnaf ve sanatkâr temsilcileri Kırşehir’de misafir ediliyor. Kırşehir’de kutlamalar 1 hafta sürüyor. Her yıl, paneller, konserler, sahne sanatları, esnaf ve sanatkârlarımızın açmış olduğu stantlardan oluşan Ahi Çarşısında yapılan etkinlikler, geleneksel spor müsabakaları, yöresel yemek  yarışması ile zenginleştirilmiş bir programla Ahilik Haftasını kutluyoruz. Kutlamaların açılışı ve kapanışı Devlet protokolünün katılımıyla gerçekleştiriliyor. Her yıl Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi seçiliyor. Bir esnaf, bir kalfa ve çıraktan oluşan yılın Ahilerine devlet büyüklerinden tarafından şed kuşandırılıyor. Bu hem yılın ahisi seçilen ahiler için hem de temsil ettikleri il için önemli bir gurur kaynağıdır" dedi.

                Erkan açıklamasında Ahi Külliyesi için de detaylara değindi ve şunları kaydetti: " Külliye, Ahi Evran Camii yanında Ahi Evran-ı Veli Hazretleri’nin türbesinin de bulunduğu alanda yapılıyor. Külliye’nin projesi 4 etaptan oluşuyor. Külliye projesi için Bakanlığımız müşahitliğinde; Kırşehir Belediyesi, TOBB, TESK ve TESKOMB arasında protokoller imzalandı. 1. etabın yüzde 80’i tamamlandı, az bir işi kaldı. 2. Etap kapsamındaki inşaatların 2 yıl içerisinde 3. ve 4. Etap inşaatlarının da 1,5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. 2. Etap tamamlandığında tüm projenin yaklaşık % 80’i tamamlanmış olacak.: Proje tamamlandığında Ali Evran Külliyesinde: Esnaf çarşısı, sanatkâr atölyeleri Ahilik ve Astronomi Müzesi , bedesten, Bir butik otel, yeme içme birimleri, el sanatları birimleri ve hediyelik eşya dükkânları olacak. Belediye ve PTT gibi kamu binaları da Külliye içerisinde yer alacak. Ayrıca 62 büyük, 71 küçük dükkândan oluşan Ahi Çarşısı olacak."

 

AHİ EVRAN-I VELİ VAKFI İÇİR HAZIRLIKLAR TAMAM!

                Necmettin Erkan, "Ahi Evran-ı Veli Vakfı için bir kuruluş kanunu teklif taslağı hazırladık. Bu taslakta vakfın amacını, kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları açık bir şekilde belirledik. Mütevelli heyeti, yürütme ve denetleme kurullarının yapısı ve görevleri kanunda tarif ediliyor. Vakfın merkezi Kırşehir Ahi Evran Külliyesi olacak" müjdesini de verdi. Necmettin Erkan ayrıca, " Üç ayda bir yayınlanan Ahiname dergimiz var. Bütün kamu kurumlarına ve esnaf, sanatkâr odalarımıza gönderiliyor. Son sayımız da oldukça zengin bir içerikle geçen ay yayınlandı. İki ciltten oluşan Ahilik Ansiklopedisi hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlandı ve ilim dünyasına önemli bir katkı oldu. Ahilik Eserlerinin günümüz Türkçesine aktarılması çalışmalarımız devam ediyor. TOBB, TESK ve TESKOMB’un sponsor olduğu projede ilk etapta üç adet Fütüvvetname’nin Türkçeye tercümesi yapılacak. Ayrıca üniversitelerle işbirliği halinde Ahilik Panelleri düzenliyoruz. Üniversitelerimizin Ahilik konusunda katkılarını önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

Kalem Kurgu Dergisi'nde Kırşehir Valisi İbrahim Akın da, Kırşehir'in tarihsel gelişimini ve kültürel değerlerini kaleme aldı.  Vali Akın, " 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu’nun kapıları Türk milletine açılmıştır. Bu büyük zaferden sonra büyük komutan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu topraklarını yurt edinmek için fetih hareketlerine başlamıştır. Mavera-ün Nehir’den, Horasan diyarından kopup gelen Türk boyları Anadolu’ya yerleştiler. Bir millet için bir coğrafyayı yurt edinip dilini, dinini, kültürünü; hasılı milli kimliğini kaybetmeden o coğrafyada varlığını devam ettirebilmesi en az fetih kadar önemlidir. İşte Ahi Evran’lar, Şeyh Edebali’ler, Hacı Bektaş’lar, Yunus Emre’ler ve adını burada sayamayacağımız nice Türk büyükleri Anadolu topraklarında milli kimliğimizle tutunmamızı ve var olmamızı sağladılar. 13. yüzyılın hemen başında henüz genç bir âlim olarak Anadolu’ya gelen Ahi Evran-ı Veli, Ahilik felsefesini Anadolu’da yaymak, nüfus olarak henüz azınlıkta bulunan Türklerin bu yeni coğrafyada ekonomik olarak örgütlenip Anadolu’daki yerleşik unsurlarla rekabet edebilir güce ulaşmasını sağlamak, birbirleri ile tam bir dayanışma ve kardeşlik ruhu içinde topyekûn kalkınmayı gerçekleştirmek ve adaletli paylaşım prensibini yerleştirmek misyonunu kendisine şiar edinmişti. Ömrünün yaklaşık 56 yılını Anadolu’da geçiren Ahi Evran-ı Veli, ünü sınırların daha ötesine taşan bir teşkilatı kurmayı başardı. O, teşkilatçılığının yanı sıra ardında 22 eser bırakan ve İslam tarihinin ilk ilmihâl kitabını yazandır. Ahmed-i Gülşehri gibi, Şeyh Edebali gibi ilim adamlarını yetiştiren büyük bir âlimdir. 1243 Kösedağ yenilgisi ile başlayan Moğol istilasına karşı yine direnişin başında Ahi Evran’ı ve Ahileri görüyoruz. Öyle ise Ahilik kuru bir ekonomik örgütlenme değil, aynı zamanda milli varlığın korunması için mücadele ruhuna sahip fütüvvet hareketidir. Bugün dahi bizler, neslimizin bu topraklarda huzur ve sükûn içinde yaşaması için atalarımızdan devraldığımız birikimi gelecek kuşaklara aktarmakla mükellefiz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri tarafından çıkarılan ‘Kalem Kurgu’ dergisini, Ahilik kültür ve felsefesinin genç kuşaklar tarafından daha iyi anlaşılması yolunda gösterdiği çabadan ötürü kutluyorum" dedi.


Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyoroktay tok
26.10.2020 11:14:23
emginize saglik topram hersey daha iyi olacak

YAZARLAR