65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kararlar alındı

İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahatlerine ilişkin yeni kararlar alındı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda şu kararlar alındı:

“Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda ilimizde de bazı tedbirler alınmakta. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.  Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 07 sayılı kararı ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edildi.  Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. Bu kapsamda 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 07 sayılı kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabilmelerine, Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanmasına, Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmemelerine, Seyahat İzin Belgesi başvurularının otomatik olarak değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına, İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılmasına ve ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilmesine, Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi’nin tek yön geçerli olmasına ve seyahat izin belgesi alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarına, (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişilerin 72 saat içinde geri dönebilmelerine.)  İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgilerinin otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilmesine, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılmasına, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın gidecekleri yerlerde de İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına, Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR