65 Yaş ve Üstü İşveren ve Sigortalıların Prim Ertelemesi Sona Erdi

    Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, 65 Yaş ve Üstü İşveren ve Sigortalıların Prim Ertelemelerine ilişkin bilgiler aktardı. 
    Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Albayrak açıklamasında, " Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmayan,Hazine  ve  Maliye  Bakanlığınca  mücbir  sebep  hali  kabul  edilen sektörlerde yer  alamayan,65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması  getirilen  gerçek  kişi işverenler  ile  5510  sayılı Kanunun  4-1/b  kapsamındaki sigortalıların(Bağ-Kur’lular) 2020  yılı  Şubat,  Mart  ve  Nisan  aylarına  ilişkin  sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020tarihini  takip  eden  15’inci gün olan 16/6/2020tarihisonunakadar,Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan,Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer  alan,65  yaş  ve  üstünde  olması  nedeniyle  daha  önce  sokağa  çıkma  kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun  4-1/b kapsamındaki sigortalıların,2020 yılı Şubat ayınailişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020tarihini takip eden 15’inci gün olan 16/6/2020tarihisonunakadar,Ödenmesi gerekmektedir" şeklinde bilgiler aktardı. 
    Kırşehir SMMMO Başkanı Albayrak açıklamasının devamında şu detayları aktardı: " SGK’ ya ödenecek sigorta primlerinin ertelenmesiyle ilgili 02.04.2020/86sayılı sirkülerimiz,65 yaş ve üstü mükelleflerin mücbir sebep halinin sona erdiğine dair de 02.06.2020/126 sayılı sirkülerimizyayımlanmıştır.Bu kez SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen  duyuru ile 65 yaş ve üstü işveren ve sigortalıların prim ertelemelerinin sona erdiğine dair açıklama yapmıştır. SGK tarafından yapılan duyuruya göre;1-Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmayan,Hazine  ve  Maliye  Bakanlığınca  mücbir  sebep  hali  kabul  edilen sektörlerde yer  alamayan,65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması  getirilen  gerçek  kişi işverenler  ile  5510  sayılı Kanunun  4-1/b  kapsamındaki sigortalıların(Bağ-Kur’lular) 2020  yılı  Şubat,  Mart  ve  Nisan  aylarına  ilişkin  sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020tarihini  takip  eden  15’inci gün olan 16/6/2020tarihisonunakadar,2-Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer  alan,65  yaş  ve  üstünde  olması  nedeniyle  daha  önce  sokağa  çıkma  kısıtlamasıgetirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların,2020 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16/6/2020 tarihi sonuna kadar,3-5510 sayılı Kanunun Ek-9’uncu maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin2020  yılı  Şubat,  Mart  ve  Nisan  aylarına  ilişkin  sigorta  primlerinin,  sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan  16/6/2020 tarihi sonuna kadar,Ödenmesi gerekmektedir." 
    
 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR