?Sonuç?la değil, ?süreç?le ilgileniyoruz"

           Boztepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan pesa-1 sınavı Boztepe Kaymakamlığı'nın katkılarıyla 4,5,6,7 ve 8. sınıflara iki oturum (sayısal ve sözel) olarak yapıldı.
         Çınar Kırşehir Haber Merkezi olarak yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre: "Eğitimle kazandırılmak istenen yeni davranışların beklenen düzeyde öğrenilmiş olup olmadığına karar verebilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu davranışların, geçerliliği ve güvenirliliğinin yeterli derecede yüksek olan ölçme araçlarıyla ölçülmesine ihtiyaç vardır.
         Uzun bir maraton olan eğitim öğretim sürecinde Ölçme-Değerlendirme ile, hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, ne kadarını gerçekleştiremediğimizi, hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerin yeterince öğrenilemediğini tespit edip, sonuçlarının ortaya çıkarılması ile birlikte çözüm yolları üretmek.
/Resimler/Editor/images/boztepee_jpg%201.jpg
           Ölçme-Değerlendirme faaliyeti sayesinde amaçlarımızı ve hedef davranışlarımızı yeniden gözden geçirip. Eksik öğrenilen konuları tespit eder, ileriki dersleri bunları göz önüne alarak planlar yapmaktır. Eksiklikleri vakit geçirmeden düzeltmek için fırsatlar oluştururuz.
          Bütün bunları sağlayabilmek ve başarıyı yakalamak için Değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçme-Değerlendirme çözümlerimiz “eğitim süreçlerindeki gelişimi” raporlamak ve kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilmiş birer araçtır. Yerleştirmenin doğası gereği “sıralama” esastır. Bizlerin çözümlerinde ise asıl kıstas “sıralama” değil, “gelişimdir. Öğrencimizin başarısını daha yukarılara çekmektir. Ölçme-Değerlendirme merkezi olarak “sonuç”la değil, “süreç”le ilgileniyoruz. Gelişim odaklı izleme ve değerlendirme sistemimizin merkezini oluşturmaktadır.
            Uyguladığımız aylık kazanım endeksli PESA (Performans Süreç Analiz) sınavları, rehberlik testleri ve anket çalışmaları sayesinde, kurumumuzda yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan eksiklikler hakkında doğru bilgiye sahip olur, kurumunuza daha etkin yön verebilmektir."YAZARLAR