?Her­kes ağ­zın­dan çıkan lafın he­sa­bı­nı ve­recek?

          Kadınlara laf atarken bir kere daha düşünün. Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde kadınlara laf atmanın 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olduğu açık bir şekilde belirtmiştir.
            Kırşehir her zaman 140 bin nüfusu, kültürü ile yaşam koşulları ile Orta Anadolu’nun şirin şehirlerinden biri olarak adından söz ettirmiştir. Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı bu günlerde büyük şehirlere oranla bu tür olaylar ilimizde çok sık rastlanmamaktadır. Ancak kadınlara laf atma olayları her şehirde olduğu gibi Kırşehir’de de olmaya devam ediyor ve hiçbir kadın kötü boyuta ulaşmadan bu olayları ciddiye almıyor. 
             Daha önceleri gerek ulusal gerek yerel basın sokakta kadınlara laf atmanın cezasının ne olduğunu bazı haberlerde gözler önüne sermişti. Örneğin Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sulh Ceza Mahkemesi, laf attığı gerekçesiyle yargılanan bir kişiyi altı ay hapis cezasına mahkûm etti. Yine İzmir’de, yolda yürüyen genç kıza ‘’Senle arkadaş olabilir miyiz?’’ diyerek teklifte bulunan ve ‘’Hayır’’ cevabına rağmen ısrarcı davranan Y.K. (22) “sokakta huzur bozmak’’ suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Öte yandan 2015 yılında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 yaşındaki kıza okula gidip gelirken, "Şu güzelliğe bak", "Çok güzelsin" şeklinde sözler söyleyen kişiye "cinsel taciz" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi, iyi hal indirimi uygulamadı. Kısacası laf atma suçları cezasız kalmadı.
            Özellikle de Kırşehir’de hepimizin de bildiği gibi cadde gezintileri meşhurdur. Terme caddesi ve Ankara Caddesi’nin kenarlarında yer alan seyyar satıcılardan tutunda, Kırşehir esnafına kadar herkes özelliklede yaz aylarında gecenin geç saatine kadar satış yapar. Akşam işten çıkan vatandaş ailesi ile birlikte yemeğini yedikten sonra cadde de turlayarak günün stresini atar. Gündüz kalabalık olan caddeler akşam da aynı kalabalığı ağırlar. Ancak bu kalabalıklar içerisinde kadınları rahatsız etmekten çekinmeyen, yanlarından geçerken laf atmaktan kendini alıkoyamayan insanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. “Artık kendi memleketimizde bile rahat rahat dolaşamıyoruz” diyen kadınlar, kadın cinayetleri, tecavüz olaylarının arttığı şu günlerde bu tür durumlardan büyük rahatsızlık duyuyor.
            Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçlarının 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olduğunu açık bir şekilde belirtmiştir. Halkımız arasında bu gibi durumlarda kim uğraşacak anlayışı devam ediyor. Bu anlayış yüzünden sokaklarda eşkıya gibi gezinen insanlar cirit atıyor. Her attığı laf sonrası kendisini polisin savcının veya hâkimin karşısında görürse bir daha böyle bir şey yapmak için 10 kez düşünecektir.
             Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren kadının siyasi ve toplumsal hayattaki konumunun güçlendirilmesine yönelik olarak gerek BM gerekse AB’nin kabul ettiği normlara uygun önemli adımlar atılmıştır. Başta Anayasa olmak üzere, medeni hukuk, ceza hukuku gibi ana hukuk metinleri ile kadını ilgilendiren birincil ve ikincil mevzuatta, kadının eşitliğini önleyici hükümler temizlenmiştir. Bazı istisnalar dışında kadın erkek eşitliği konusunda gerekli olan tüm yasal düzenlemelerin yapıldığı söylenebilir. Tüm bu iyileştirmelere rağmen gerçek yaşamda şu alanlarda kadın hakları konusunda büyük sorunlar bulunmaktadır:
Laf atma eylemi de kanunlarda bir suç olarak yer alıyor. Cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. 2014 yılında Bedene dokunmadan cinsel tacize 3 yıl hapis cezası getirildi Halk arasında “laf atma”, “sözlü taciz” olarak bilinen anti-sosyal davranış biçimi de çoğu zaman cinsel taciz suçunun unsurlarının oluşmasına yol açar. Cinsel taciz suçu, telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yoluyla başka bir yöntemle de işlenebilir.
            Cinsel taciz suçu, TCK md. 105’te “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” arasında düzenlenmiştir. Fail ile mağdur arasında herhangi bir bedensel temas olmadan işlenen fiilleri cezalandıran bir suç tipidir. Fail ile mağdur arasında ani ve geçici bir şekilde de olsa cinsel amaçla bedensel temas olması halinde cinsel saldırı suçu oluşur. Örneğin, failin cinsel amaçla hareket ederek mağdura yönelik “seni bir kere öpeyim” şeklinde söz sarf etmesi cinsel taciz suçuna, failin mağduru öpmesi fiili ise cinsel saldırı suçuna vücut verir. Özellikle cinsel amaçla işlenen bir fiilin cinsel saldırı suçunu değil de cinsel taciz suçunu oluşturması için, failin, mağdurun bedenine sürtünme, dokunma, okşama veya başkaca herhangi bir surette temas etmemesi gerekir.
              Cinsel suçlar, genel olarak şu şekilde kategorize edilmektedir: Cinsel İstismar Suçu: Kural 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK md.103). 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir nedenle çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak nitelenir. Cinsel Saldırı Suçu: Kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 102) Cinsel Taciz Suçu: Mağdurun yaşına bakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel temas olmadan cinsel davranışlarla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 105) Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur.
              Bu sebeple bir kıza laf atmanın sonucu neymiş görmeleri için hiçbir zaman çekinmeyin adli mercilere şikâyetçi olun, bu işi yapanların hiçbir şey yanlarına kalmasın. Herkes ağzından çıkan lafın hesabını vermeli…
 YAZARLAR