Kırşehir, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu?ndan onay aldı

           Ahiler Kalkınma Ajansı ve şehrimizdeki ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında dâhil olmak için yapılan başvuru UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan onay mektubunu aldı. Kırşehir’in müzik şehri olarak ağa katılması için alınan onay mektubu ile UNESCO’nun merkezi olan Paris’e Kırşehir'in başvurusu gerçekleştirildi.
            Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2018 Aralık ayından itibaren Kırşehir’in başvurusu için hazırlık çalışmalarını yürüttüğü konu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleşen Nisan ayı Ajans Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınarak, Yönetim Kurulu tarafından başvuru sürecinin hızlandırılması ve desteklenmesi kararı verildi. Bu karar doğrultusunda, 4 Nisan 2019’da ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çağrısına Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir'deki ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği müzik alanında başvuru yapıldı. Başvuru sürecinin koordinasyonunu üstlenen Ahiler Kalkınma Ajansı uzmanları proje hazırlama esnasında ilgili kurumların katılımı ile iki odak çalışma toplantısı ve çalıştay düzenledi. 
Gerçekleştirilen odak çalışma gruplarında ve sinerji toplantılarında kurumların görüşleri ve fikirleri de alınarak başvuru formu oluşturuldu. Proje başvuru formunda Kırşehir’in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu ile Abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras, yerel ve ulusal anlamda tanınan müzik üstatları vurgulandı. Başvuru sürecinin ilk aşaması ve ön şartı olan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan Kırşehir’in başvurusunu destekler nitelikteki onay mektubunun alınmasının ardından, Kırşehir'in başvurusu 30 Haziran 2019’da UNESCO’nun Paris’te bulunan ilgili birimin değerlendirmesine sunuldu. Başvuru sonuçlarının Kasım ayında açıklanması bekleniyor.
           Başvurunun UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kültür Birimi tarafından da onaylanması durumunda, Kırşehir söz konusu ağa müzik alanında Türkiye’den kabul edilen ilk şehir olma özelliğini taşıyacak. Kırşehir’in sahip olduğu müzik kültürü, şehrin sosyoekonomik ve kültürel dokusuna işlenerek şehrin sürdürülebilir kentsel gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Ayrıca bu üyelik sonucunda dünyadaki diğer müzik şehirleri ile de ortak faaliyetler yürütülecek ve Kırşehir'in müzik kültürünün uluslararası ölçekte bilinirliği artacak.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kırsehir365 (UNESCO Creative Cities Network), UNESCO tarafından 2004 yılında oluşturulmuş olup, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişim. Bu girişim, sürdürülebilir kentsel kalkınma için stratejik unsur olarak yaratıcılığın belirlendiği şehirler arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek amacını taşımakta. Fikirler ve yenilikçi uygulamalar laboratuvarı olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, Birleşmiş Milletlerin 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) gerçekleştirilmesine somut katkı sağlar. Ağ bu katkıyı politika geliştirme sürecinde kadınlar, gençler ve toplumun kırılgan kesimleri dâhil tüm paydaşların katılımıyla sağlar. Şehirler ağa katılarak; iyi uygulamaların paylaşımı, sürdürülebilir kalkınma planlarında kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşviki ve işbirliği gelişimi için çalışmayı taahhüt ederler.
             Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı endüstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek 7 tema etrafında şekillendirildi. Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlendi. Hâlihazırda söz konusu ağda bulunan 72 ülkeden 180 şehir, aynı amaçlar doğrultusunda hep birlikte çalışma yapılıyor. Bu amaçlar; şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılmak için kendi kalkınma strateji ve planlarının merkezine yaratıcılığı ve kültür endüstrisini yerleştirme ve uluslararası düzeyde aktif olarak iş birliği. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında Türkiye’den 4 şehir yer alıyor.. Gaziantep ve Hatay “gastronomi şehri”, İstanbul “tasarım şehri” ve Kütahya ise “zanaat ve halk sanatları şehri” olarak UNESCO tarafından tanınıyor.
 YAZARLAR