Ahi Evran Üniversitesi`nde ?Stratejik Plan Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu Toplantısı? Yapıldı

               Ahi Evran Üniversitesi yönetimi, 2017-2021 Dönemi Stratejik Plan hazırlama sürecinde paydaşlar ile Ahi Evran Üniversitesi arasında daha etkin iş birlikleri tesis ederek paydaş koordinasyonunda oluşan sorunların irdelenmesini, taleplerin yerinde değerlendirilmesini ve ortak aklın oluşmasını önemsiyor.
             Ahi Evran Üniversitesi'nde, ortak aklın oluşumuna yönelik 19 Nisan 2016 tarihinde Yunus Emre Salonunda, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) yetkililerinin katılımıyla ”Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu Toplantısı” gerçekleştirildi.
               Toplantıya Ahi Evran Üniversitesi'nden yetkililer, işverenler, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Ahi Evran Üniversitesinin yeni YÖK vizyonu doğrultusunda, içinde bulunduğu kültür ve ilim şehrinin yerel dinamiklerini harekete geçirerek ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına öncülük etmek üzere şehirle bütünleşmiş ve ona ufuk çizen bir üniversite olmayı hedeflediğini ifade etti. Kurt, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Stratejik plan hazırlama sürecinde paydaşlarımız ile Ahi Evran Üniversitesi arasında daha etkin iş birlikleri tesis ederek paydaş koordinasyonunda oluşan sorunların irdelenmesini, taleplerin yerinde değerlendirilmesini ve ortak aklın oluşmasını önemsemekteyiz. Ortak akıl oluştururken Ahi Evran Üniversitesi'nin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecek ile ilgili ön görüleri sağlam bir zemine oturtmak adına sizlerin değerli görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Platforma katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.” Programda çalışma hakkında bilgiler veren TÜSSİDE yetkilisi Prof. Dr. Ahmet Kesik, stratejik plan hazırlarken “Gelecekte kendimizi nerede görmek istiyoruz?” sorusunun cevabını vermiş olacağımızı söyledi. Çalışmada güçlü alanlar, gelişmeye açık alanlar, fırsatlar ve tehditler adı altında dört konu belirlendi ve her konuda bir grup olacak şekilde 4 grup halinde ele alındı. İlk aşamada grup üyeleri kurumun yakın ve uzak çevresine ilişkin grup konusu hakkında bireysel fikirler üretildi. Üretilen fikirler gruba okunarak anlatıldı. 
              Toplantının kapanış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz, “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok değişiklik ve yenilikte kamu mali yönetimimize girmiş bulunmaktadır” dedi. Yılmaz, stratejik planın kurumlar için bir zorunluluk olarak algılandığını ancak bunun bir zorunluluk değil stratejik yönetim, kaliteli hizmet ya da performans yönetimi için bir gereklilik olduğunu belirtti.
                Kurumların yönetilirken çevreyle etkileşim içerisinde olacağından stratejik planların katılımcı yöntemlerle hazırlanması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Bu konuda çevrenin ya da paydaşların taleplerine kayıtsız kalınmamalıdır. Bu nedenle biz de geleceğimizi planlarken kaliteli bir hizmet için paydaşlarımızın görüş ve önerilerine ihtiyaç duymaktayız. Dış paydaş ortak akıl platformunu bunun için düzenledik. Hazırlanacak planımıza görüş ve önerileriniz ile katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim”  dedi. 
 
YAZARLAR